CHP camide içki içildiği iddiasının açıklığa kavuşması için meclis araştırması istedi

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Bezmi Alem Valide Sultan Caminde içki içilip içilmediği iddiasının açıklığa kavuşturulması amacıyla TBMM Başkanlığına verdiği Meclis Araştırması önergesi şöyle:

“Aziz din değerlerimiz üzerinden sadece farazi söylemlerle yürütülen ve artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tamamı tarafından bir iddia olmaktan çıkarılarak gerçeğin ne olduğunun ortaya çıkarılmasının gerekli hale geldiğinin düşünüldüğü ve arzu edildiği bir konu haline geldiği dikkate alındığında, 3 Haziran 2013 tarihinde Bezmi Alem Valide Sultan Caminde içki içilip içilmediği iddiasının açıklığa kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 104 ve 105. maddeleri gereğince Meclis Araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe
2 Haziran 2013 tarihinde, polis güçlerinin aşırı orantısız güç kullanımından kaçmak, sakınmak için vatandaşlarımızın sığındıkları İstanbul Beşiktaş semtindeki Bezmi Alem Valide Sultan Caminde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı tarafından hem de kışkırtıcı şekillerde miting toplantılarında, televizyon programları ve basın toplantılarında ve ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı tarafından da yabancı ülkelerin büyükelçileri ile yapılan toplantılarda dile getirilen, içki içildiğine dair kesin ifadeler,  Cami Müezzini tarafından 2 Haziran 2013 günü ertesinde hemen yapılan tekzip bile önemsenmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanı tarafından hiç bir ispatlayıcı fotoğraf, görüntü, şahitler ortaya sunulamamasına karşın kamuoyuna sanki oluşmuş, olmuş bir eylem varmış gibi takdim edilmiştir.

Bezmi Alem Valide Hanım Caminde, 2 Haziran 2013 tarihinde herhangi bir kişi veya kişiler tarafından içki içilip içilmediğinin, kutsal ibadet mekanlarımızın istismara uğrayıp uğramadığının açıklığa kavuşturulması ve kutsal ibadet mekanlarımızın bir provoke eylem için kullanılıp kullanılmadığının ortaya çıkarılması gerekmektedir.

Bezmi Alem Valide Sultan Caminde 2 Haziran 2013 tarihinde net biçimde çekilmiş içki içildiğini ortaya koyan, ispatlayıcı herhangi bir kamera kaydı, bir fotoğraf çekiminin olup olmadığının ve kutsal bir mekanda Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ve Avrupa Birliği Bakanı tarafından sadece söylenen, dile getirilen ancak bir iddia olmaktan öteye geçemeyen içki içildiği iddiasının araştırılması ve konunun bir an önce açıklığa kavuşturulması;  Valide Sultan Caminde eğer içki içen kişi ve kişiler bulunursa haklarında yasal işlemlerin bir an önce başlatılmasının sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ayrıca ülkemiz sosyal yaşam, kutsal inanç değerlerinin korunması  tedbirlerinin alınması gerekli bir hal almaktadır.

    Pazartesi, 09 Aralık 2013 17:22

Bağlantılı Konular