Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana TSK’daki astsubay intiharlarını sordu

Sezgin Tanrıkulu'nun soru önergesi şöyle:

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

1- Türk Silahlı kuvvetleri personellerinden 2003–2012 yıllarını kapsayan dönemde intihar eden Astsubayların sayısı nedir?
2- 2013 yılı 1 Aralık tarihi itibarıyla intihar eden Astsubayların sayısı nedir?
3- 2013 Kasım ayında yedi astsubayın intihar ettiği doğru mudur?
4- Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay intiharlarının gittikçe yoğunlaşmasının sebepleri nelerdir?
5- Astsubaylar,  Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde performans kriterleri göz önüne alınarak rütbe, tayin ve lojman haklarından neden faydalanamamaktadır?
6- Özellikle mesleğe yeni başlayan Astsubaylar üzerinde yoğun bir “Mobbing” uygulandığı doğru mudur?
7- Astsubaylar,  meslek kariyerlerinin üst amirlerinin sicil notlarına bağlı olması dolayısıyla ağır görev baskısı altında bırakılmaktan ne zaman kurtulacaklardır?
8- Genelkurmay Başkanlığı Astsubay intiharları ile ilgili olarak bir araştırma başlatmış mıdır veya başlatacak mıdır?
9- Astsubayların özlük haklarında gerekli ve yeterli düzenlemeler ne zaman yapılacaktır?
10- En ufak bir kışla sorununda rahatça disiplin cezası verilen sorumlu tutulan Astsubaylar neden makam ve görev tazminatından mahrum bırakılmaktadırlar?
11- Astsubaylara makam ve görev tazminatı neden verilmemektedir?
12- Subaylara tanınan katsayı hakları Astsubaylara ne zaman tanınacaktır?
13- Astsubayların özlük haklarının iyileştirilmesi için hükümetinizce yürütülen bir çalışma bulunmakta mıdır veya çalışma başlatılacak mıdır?”

    Pazar, 08 Aralık 2013 16:27

Bağlantılı Konular