"Akıllı, verimli, üretken bir biçimde çalışmalıyız. Sonuca odaklanmalıyız"

"Çok çalışmak boşa kürek çekmek biçiminde olmamalı. Akıllı, verimli, üretken bir biçimde çalışmalıyız. Sonuca odaklanmalıyız. Sonucu almak için başından itibaren planlı, denetimli bir biçimde çalışmalıyız.”

“Çalışmamız kolektif bir yaklaşımla sürdürülmeli, birimizin yaptığı diğer bir arkadaşımızın yaptığı çalışmanın tamamlayıcısı, destekleyicisi, bir bütünün parçalarını tamamlayıcı ve  saydam olmalı.”

“Büyük bir mutlulukla ve gururla ifade etmeliyim ki, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu bir Genel Başkan Yardımcılığı makamının bulunduğu tek parti CHP’dir. Gene hemen eklemeliyim ki, bütün il ve ilçelerde seçimle işbaşına gelen bilişim sorumlularının bulunduğu tek partide CHP’dir. Bu önemli gelişmeyi, bu önemli adımı atma konusunda bize büyük destek veren, bu yolu açan Sayın Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu’na teşekkür ediyorum”

CHP Genel Başkan yardımcısı Emrehan Halıcı 81 ilden gelen CHP’nin bilişim sorumlularının katıldığı ve Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile Genel Başkan Yardımcıları Nihat Matkap ile Perihan Sarı’nın da hazır bulunduğu toplantıyı bir konuşma ile açtı. Halıcı’nın konuşması şöyle ;

Sayın Genel Başkanım, çok değerli parti yöneticisi arkadaşlarım, partili arkadaşlarım, sayın basın mensupları, il ve ilçelerimizin çok değerli bilişim sorumluları, hepinize hoşgeldiniz diyorum.

Örgüt emekçimizden Genel Merkez yöneticilerimize, bilişim sorumlularımızdan Sayın Genel Başkanımıza kadar bütün Cumhuriyet Halk Partililer olarak isteğimiz, hedefimiz aynı. Daha güzel, daha mutlu ve daha huzurlu bir Türkiye istiyoruz. Demokrasinin, özgürlüğün barışın egemen olduğu bir Türkiye istiyoruz. Bilime, teknolojiye, sanata daha fazla önem verilen bir Türkiye istiyoruz. Daha iyi düşünen, daha iyi üreten ve daha iyi paylaşan bir Türkiye istiyoruz. Ve en önemlisi bütün bunları gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar olmak istiyoruz. Bu istek acaba nasıl gerçekleşecek? Aslında bunun cevabı herkes tarafından biliniyor çok kolay bir cevabı var. Çalışacağız, çok çalışacağız, daha çok çalışacağız. Ama bu toplantıda çok çalışmanın nasıl biçimleneceğini belki incelemekte, değerlendirmekte yarar var. Çok çalışmak boşa kürek çekmek biçiminde olmamalı. Akıllı, verimli, üretken bir biçimde çalışmalıyız. Sonuca odaklanmalıyız. Sonucu almak için başından itibaren planlı, denetimli bir biçimde çalışmalıyız.

İkinci husus, çalışmanın nasıl biçimlenmesi gerektiğiyle ilgili benim düşüncem tek başına çalışsak bile bireysel bir yaklaşımla değil, bütünsel, toplu, tümleşik, kolektif bir yaklaşımla çalışmalıyız. Birimizin yaptığı diğer bir arkadaşımızın yaptığı çalışmanın tamamlayıcısı olmalı, destekleyicisi olmalı. Çalışmalarımız bir bütünün parçalarını oluşturmalı, teşkil etmeli.

Üçüncü konu, çalışmalarımız saydam olmalı. Birbirimizin ne yaptığını veyahut ne yapmadığını görebilmeliyiz, takip etmeliyiz ve birbirimizi denetleyebilmeliyiz. Ancak böyle olursa hangimizin başarılı olduğunu veyahut yeterince başarılı olamadığını görme, takip etme şansına sahip oluruz. Ve böyle olursa başarıyı takdir edebiliriz, başarıyı ödüllendirebiliriz ve başarının önünü açabiliriz. Hepimizin başarılı olmaya ihtiyacı var. Başarılı olmak mecburiyetindeyiz. Çünkü iktidar olmak için başka çaremiz yok.

Çalışma biçimiyle ilgili son değineceğim konu ise çalışmalarımızın üstünkörü, klişe veyahut kulaktan dolma bildiklerimize dayalı değil, gerçek, hatasız ve güncel bilgilere dayalı olması gerekliliğidir. Tekrar ediyorum bilgiyi kullanacağız ve bu bilgiler hem gerçek olacak, hatasız olacak ve güncel olacak.

Bütün bu anlattıklarımın gerçekleşmesi için bakmamız gereken yer, dayanılan yer bilişimdir, bilgi ve iletişim teknolojileridir.

Büyük bir mutlulukla ve gururla ifade etmeliyim ki, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu bir Genel Başkan Yardımcılığı makamının bulunduğu tek parti Cumhuriyet Halk Partisidir. Gene hemen eklemeliyim ki, tüzük kurultayında yaptığımız değişikliklerle bütün il ve ilçelerde seçimle işbaşına gelen bilişim sorumlularının bulunduğu tek partide Cumhuriyet Halk Partisidir. Bu önemli gelişmeyi, bu önemli adımı bize atma konusunda büyük destek veren, bu yolu açan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum.

Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, bugün bol miktarda teknolojiyi konuşacağız, teknolojiden örnekler sizlere sunacağız. Siyasette teknoloji çok önemlidir. Ama teknoloji bu kadar önemliyken insanı teknolojiden ayırmak mümkün değildir. Bizim teknolojiye vereceğimiz önem insanın siyasetteki öneminin azalması anlamına gelmez. İnsanlarla birebir konuşmak, onlara dokunmak, onlarla birebir iletişim kurmak muhakkak asıldır, esastır. Bunlardan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Biz bugün kendi konularımızı çok önemseyerek size anlatacağız. Ama partimizin diğer birimlerinde bu görevleri yapan arkadaşlarımızın bütün diğer yaptığı hizmetlerinde önemini hiçbir zaman gözardı etmeyeceğiz. Örneğin eğitimle ilgili çok önemli faaliyetler gerçekleştiren Sevgili Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı’ya, şuan aramızda bulunan Nihat Matkap’a ve aramızda yok ama Seçim ve Hukuk İşleri konusunda önemli çalışmalar yapan Bülent Tezcan’a da hem teşekkür etmek istiyorum, hem de onların ortaya koyduğu çalışmalar, bizlere vereceği bilgilerden de hem seçim dışında, hem de seçim zamanlarında muhakkak en üst düzeyde yararlanmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmak isterim.

Teknoloji insan için var. Teknoloji ne kadar önemli olursa olsun insan için olduğunu unutmamamız gerekir. Zaman zaman teknoloji insan birliğinde veyahut mücadelesinde insanın dezavantajlı bir konumda olup olmayacağından kuşku duyan arkadaşlarımız, insanlarımız olabilir, yurttaşlarımız olabilir. Ama hiç endişe edilmesin teknoloji insan için var, insanın ihtiyaçları, kuşkuları, korkuları için ortaya çıkar ve insanlar teknolojiyi üretir. Gene insanlar teknolojiyi kullanır. Aslolan insandır. Yeter ki bütün bu süreçleri yönlendirenler, yönetenler ki bunlar kişiler olabilir, kurumlar olabilir, devletler olabilir. Bunlar iyi niyetli olsunlar ve hem insanlığın, hem de dünyanın iyiliğini istesinler, barış istesinler, huzur istesinler. Çünkü diğer bütün kavramlarda olduğu gibi teknolojide eğer kötünün elindeyse kötünün gücünü arttırır. İyinin elindeyse de iyinin gücünü arttırır. Biz teknolojiyi dünyanın daha yaşanılır bir dünya haline gelmesi için, ülkemizi daha yaşanır bir ülke haline getirmek için kullanmaya başlıyoruz. Burada da birazdan anlatılacak bütün bu projelerimiz bu temel hedefi kendisine ana hedef olarak almıştır.

Sayın Genel Başkanım, değerli arkadaşlar, birazdan benim ve arkadaşlarımın anlatacağı bütün teknolojik uygulamaların aslında genel ilkesini çok kısaca şu şekilde özetlemek mümkündür. Güncel ve gerekli bilgilere herkes her zaman her yerden ulaşabilsin. Tekrar etmekte fayda var. Güncel bilgilere, gerekli bilgilere, hatasız bilgilere ama sonuçta kısaca bilgilere herkesin her zaman her yerden erişebilmesi. Bizim ve arkadaşlarımızın, ekibimizin geliştirdiği bütün uygulamalar bunu hedefliyor ve bu aslında bilişiminde temeli, bilişimin amacı.

Bizim CHP intranetinde, CHP web uygulamalarında ve CHP mobil uygulamalarında hep bu temel ilke hedef alınmıştır. Biz aslında giderek büyüyen bir bilişim camiasıyız Sayın Genel Başkanım Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde. Cumhuriyet Halk Partisi Bilgi ve İletişim Teknolojileri Merkezinin çalışanları, kadro olarak çalışanları, şuan aramızda bulunan il ve ilçelerimizin bilişim sorumluları, Genel Merkezimizin -1. katında gerektiğinde gece gündüz 24 saat demeden gönüllü olarak fedakarca çalışan bilişim görevlilerimiz ki bu toplantı içinde çok emek sarf ettiler. Hepsine çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca elektronik ortamda sayıları giderek artan bilişim gönüllülerimiz. Biz bir camiayız, giderek büyüyoruz ve Cumhuriyet Halk Partili bilişimciler olarak da bir hedefimiz var. Bu hedef Türkiye’yi bilgi toplumuna, Cumhuriyet Halk Partimizi de elektronik partiye dönüştürme hedefidir.

Ben bu toplantının çok başarılı ve yararlı geçmesini diliyor, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Teşekkürler.”

    Cumartesi, 07 Aralık 2013 15:46

Bağlantılı Konular