"2002-2013 yılları arasında hakkında işkence ettiği iddiasında bulunulan kaç polis vardır?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle;

“Kamuoyunda “Devrimci Avukatlar Davası” olarak bilinen davanın sanıklarından Av. Selçuk Kozağaçlı’ya gözaltı işlemi sırasında ve sonrasında işkence edildiğine dair görüntülerin dava dosyasına girdiği ve yine Av. Selçuk Kozağaçlı’nın yasaya aykırı işlemler yaptığı ve mesleğiyle bağdaşmayacak davranışlarda bulunduğu iddiasıyla bir hekim hakkında şikayette bulunduğu iddia edilmektedir.

Bu kapsamda;

1- Av. Selçuk Kozağaçlı’ya işkence edildiği iddiaları doğru mudur?
2- İşkence iddiaları doğru ise işkence iddialarına ilişkin herhangi bir soruşturma başlatılmış mıdır?
3- Başlatıldıysa soruşturmada tutuklanan veya hakkında işlem yapılan memurlar görevlerine devam etmekte midir?
4- Eğer soruşturma başlatılmadıysa hukuki dayanak ve gerekçeleri nelerdir?
5- 2002-2013 yılları arasında hakkında işkence ettiği iddiasında bulunulan kaç polis vardır?
6- Bu polisler hakkında verilen hukuki ve idari kararlar (yıllara göre dağılımıyla birlikte) nelerdir?”

    Çarşamba, 04 Aralık 2013 12:16

Bağlantılı Konular