"CHP, Cenevre anlaşmasını olumlu bir gelişme olarak görmektedir"

Loğoğlu, İran’ın nükleer programı ile ilgili Cenevre’de sürdürülen müzakereler konusunda yaptığı yazılı basın açıklamasında şöyle dedi:

"İran ile P5 + 1 (BMGK’nın Daimi üyeleri ABD, Çin, Fransa, İngiltere, Rusya artı Almanya) ülkeleri arasında İran’ın nükleer programı konusunda Cenevre’de sürdürülen müzakerelerde nihayet bir ara anlaşmaya varılmış ve hem İran’ı hem de P5+1 ülkelerini tatmin edecek önemli bir ilerleme kaydedilmiştir.  İran’ın nükleer programı yıllardır uluslararası gündemde karmaşık bir sorun ve ciddi bir gerginlik kaynağı olarak yer almaktaydı.  Karşılıklı tavizler neticesinde Cenevre’de atılan bu adım, tarafların önümüzdeki aylardaki tutum ve uygulamalarına bağlı olarak daha kapsamlı bir anlaşmanın ve kalıcı bir uzlaşının yolunu açabilecektir.

CHP, Cenevre anlaşmasını bölgemizin huzur, güvenlik ve istikrarı bakımından olumlu ve umut verici bir gelişme olarak görmektedir.  Bölgemizin istikrarı için kilit öneme sahip İran’ın hak ve beklentilerinin karşılanması ve Batılı ülkelerin kaygılarının giderilmesi yolunda mesafe alınması uluslararası istikrar ve bölgemizin güvenliğine katkıda bulunacaktır.  Kitle imha silahlarına karşı olan CHP, Suriye’deki kimyasal silahların imha edilmesi konusundaki anlaşmadan sonra İran’ın nükleer programı bağlamındaki bu mutabakatın Ortadoğu bölgesine olumlu yansımaları olacağını değerlendirmektedir. Ortadoğu’nun her türlü kitle imha silahından arınması ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması bütün dünya halklarının yararınadır. Cenevre anlaşması hakkında hem taraflarca, hem üçüncü çevrelerce farklı değerlendirme ve yorumlar yapılacak olması biraz işin doğası gereği olup, atılan adımın değer ve anlamını değiştirmemelidir. Tarafların Cenevre’de vardıkları anlaşma neticesinde, Ortadoğu bugün dünden daha güvenli bir bölgedir.

Cenevre anlaşması, İran ile Batı arasındaki yumuşamayı somut adımlara dönüştürmüştür. CHP, komşu İran halkının bu anlaşmanın arkasındaki desteğini takdirle karşılamaktadır. Partimiz, İranlı kardeşlerimizin güven, huzur ve refah içinde uluslararası topluma etkin katkıları yapacağına inanmaktadır."

    Pazar, 24 Kasım 2013 16:26

Bağlantılı Konular