"Aydınlanma mücadelesinin güçlü ve yılmaz savaşçıları öğretmenler, bugün giderek gericileşen eğitim sisteminin bütün yükünü taşıyor"

Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı, Öğretmenler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Sarı’nın mesajı şöyle:

Aydınlanma mücadelesinin güçlü ve yılmaz savaşçıları öğretmenler, bugün giderek gericileşen eğitim sisteminin bütün yükünü taşıyor, hükümetin çağdışı zihniyetini yansıtan uygulamalarının hedefinde bulunan öğrencilerinin yaşadığı tüm sorunlara tanıklık ediyor.

AKP’nin eğitimi gericileştirme politikalarının bir sonucu olan 4+4+4 modelinin çocuklar üzerinde yarattığı olumsuzluklara her gün bir yenisi eklenirken, öğretmenler eğitim bilimlerinin gereklerinden uzak uygulamalarla mesleki değerlerinin de aşındırıldığını görüyor.

Çocuk dünyasının masumiyetini zedeleyen, çocukları insani etkileşimlerden soyutlayan ve özellikle kız çocuklarının sosyalleşmesini tehdit eden uygulamaların yaygınlaştığı koşullarda, öğretmenler, pedagoji biliminin kuralları ile çocukların “çocukluğunu korumak” için mücadele ediyor.

Uluslararası Eğitim Uygulamaları Değerlendirme Araştırmalarında, PİSA raporlarında eğitim sisteminin durumu ve çocuklarımızın 21. Yüzyıl gereklerine uyumu her geçen yıl gerilerken; çocukların cinsiyeti üzerinden, zihniyetleri sakatlanmış yetişkinlerce başlatılan tartışmalar, ancak eğitim sorunlarının gizlenmesi ve sistemin başarısızlığını gizleme amacı taşıyabilir.

Atama bekleyen öğretmenlerin çalışma hakkı, kamu görevi yürüten eğitim emekçilerinin yoksulluk ve yoksunluk sorunları, örgütlenme sorunları, sendikal haklarını kullanırken yaşadıkları baskı, ücret adaletsizliği, bugün bir demokrasi sorununun varlığını göstermektedir. Eğitim sistemi, her aşamada sorun üretir ve yarattığı sorunlar yumağı ile yeni kuşaklar için milli eğitimi amacından uzaklaştırırken, öğretmenler de sistemin mağdurlarına dönüşmüştür.

Tüm bunlara rağmen, Mustafa Kemal Atatürk’ün çağdaş uygarlık hedefinden sapmadan, ortak değerlerimizi çoğaltarak, hak ve özgürlüklerinin bilincinde yurttaşlar yetiştirme hedefine ulaşmak için çaba harcayan tüm eğitim emekçilerimizin  24 Kasım Öğretmenler gününü kutlar; sevgi ve saygılar sunarım.”

    Cumartesi, 23 Kasım 2013 17:34

Bağlantılı Konular