Toprak, öğrenci yurtları ve Türkiye’de katkı maddelerini TBMM gündemine taşıdı

Toprak’ın Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Nihat Ergün tarafından ayrı ayrı cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergeleri şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Suat Kılıç tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Erdoğan Toprak
İstanbul Milletvekili

Ülkemizde eğitim-öğretim sisteminin her yıl daha iyiye gidiyor olması gerekirken, maalesef her yıl var olanlara yenilerinin eklenmesi yanında, aynı meselelerle karşı karşıya kalınması son derece üzücüdür. Tıpkı geçen yıl veya 3 yıl veya 10 yıl önce olduğu gibi 2013 yılında da açıkça gözlemlenmektedir ki, yurt problemi üniversite öğrencilerinin yaşadığı en büyük sorunlardan biri olmaya devam etmektedir.
Yetersiz yani az sayıda ve düşük kapasiteli devlet yurtlarına karşılık, üniversiteyi farklı şehirlerde kazanan kimi öğrenciye devlet yurdu çıkmaması, kimisinin özel yurda ya da eve çıkacak durumunun olmaması birçok yeni sorunu beraberinde getirmektedir.
Özel yurtlar hem çok az hem çok pahalı. Öğrenci sayıları gün geçtikçe artıyor ve ev kiraları da dolayısı ile yükseliyor.

Bu sebeple,
1- Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden yurtlar, apartlar, otel ve öğrenci evleri konusunda öğrencilerin görüşleri alınmış mıdır?
2- Hükümet olarak nesillerin geleceği konusunda gösterilen hassasiyete karşı;  daha çok sayıda ve daha güzel yurtlar ve öğrenci evleri açması düşünülmekte midir?
3- Kredi ve Yurtlar kurumlarında gerçekleşen yemek zehirlenmelerinin sebepleri nelerdir? Böylesi durumların bir daha yaşanmaması için alınan önlemler nelerdir? Yeterli midir?
4- Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bağlı öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin bazılarının Taksim Gezi Parkı protestolarına katıldıkları gerekçesiyle yurtlarından atıldıkları doğru mudur? Öğrencilerimizin bu şekilde cezalandırılması doğru mudur? Çözüm uzlaşmak yerine öğrencileri yurttan atmak ve çatışmak mıdır? Bu şekilde varılmak istenen nokta nedir?
5- Özellikle doğu illerimizde yeteri kadar yurt olmaması, öğrencileri ev kiralamaya yönlendirmektedir. Bu durum ise ev kiralarının gittikçe yükselmesine neden oluyor. Yıllardır süre gelen öğrenci ev kiralarının makul seviyelere getirilmesi için nasıl bir çalışma yürütülecektir?
6- Sedece o bölge konuşuldu diye Denizli’de devlet aracılığı ile yurtlar yapılması yeterli midir? Diğer hangi illerimizde yurtlar açılacaktır?
7- İller bazında öğrenci mevcudu geçen yıla göre ne kadar artmıştır? Buna mukabil yükseköğretim yurt kapasitesitelerinde artış olmuş mudur? Ülkemizde Yurt sorununu çözümü için uygulanacak radikal çözüm önerileriniz nelerdir?
8- Yurt problemi nedeni ile kayıt yaptıramayan ve/veya kaydını donduran öğrenciler için bu yıl nasıl bir yol haritası çizilecektir?
9- Yatırım yapılmaması halinde, üniversitelerde okuyan öğrenci sayısının artış hedefinin tutturalamaması sebebi ile birçok küçük şehirlerdeki üniversitelerin her daim tercih sıralamasında en son sıralarda yer almasının önüne nasıl geçilecektir?
10- Yaşanan yurt sorunları nedeniyle bazı öğrencilerin barınma sorunu olmayan diğer üniversiteleri tercih ediyor olması doğu birçok ili ekonomik açıdan olumsuz yönde etkilemiyor mu? Bu olumsuzluğu gidermek için çözüm önerileriniz nelerdir?

Öğrencilerin 2. El eşya edinimlerini kolaylaştırmak, harçlık ve zamanlarını eğitimlerine sarfetmek ve hayatlarını bir nebze de olsa kolaylaştırmak için bir paket ve proje tasarrufunuz var mıdır

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıda yer alan sorularımın Sağlık Bakanı Sayın Mehmet Müezzinoğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Saygılarımla,

Erdoğan Toprak
İstanbul Milletvekili

Yapılan araştırmalarda, dünya geneli ile kıyaslandığında Türkiye’de mide kanserinin görülme sıklığı, dünya genelinden daha yüksek olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Türkiye’de bu artışın sebepleri; beslenme alışkanlıklarının değişmesi,  sigara ve alkol kullanımının artması,  raf ömrü uzun olan hazır gıdaların (nitrit içeren) çok tüketilmesi, suda bulunan arsenik oranının yeterince kontrol edilmemesi, tarım ilaçlarının aşırı kullanımı nedeniyle gıdalar üzerinde artık kalması,kızartma yağlarının tekrar tekrar kullanılması gibi sebeplerdir.
Bilinen ve ülkemizde de  kullanılan gıda katkı maddeleri; üretim maliyetlerini azaltmak, tadı artırmak ve değiştirmek, rengini parlatmak, hacmini artırmak, raf ömrünü uzatmak olarak sayılacak birçok amaç için ölçüsüzce kullanılmaktadır. Başta çocuklarımız, gelecek nesillerimiz maalesef bu beslenme tipinin kurbanı durumundadır.
Buna göre;
1- Türkiye’de herhangi bir katkı maddesi araştırması yapılmış mıdır? Yapıldı ise hangi maddeler için yapılmıştır? Yapılmıyor ise hangi ülkeler referans alınmaktadır?  Yapılan araştırmalar Türkiye için yeterli midir?
2- Alınan önlemlere rağmen, son rakamsal verilere göre Türkiye’de sigara üretimi ve tüketiminin arttığı doğru mudur? Var ise bu artış ne orandadır? Bakanlık olarak bu durum nasıl değerlendirilmektedir?
3- Kamu spotları ile halkı bilgilendirmenin yanında üreticiyi de daha fazla denetim altına alabilecek yeni önlemler alınmaktadır? Bakanlık olarak bu konuda yasal düzenlemeler yapmayı düşünüyor musunuz?
4- Çocukları bilinçlendirmek için okullarda bu konuya yönelik eğitimlerinin verilmesi mümkün müdür?

Türkiye Büyük Millet Meclisine

Aşağıdaki sorularımın Bilim, Teknoloji ve Sanayi Bakanı Sayın Nihat Ergün tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Saygılarımla.

Erdoğan Toprak
İstanbul Milletvekili

Ülkemizde gerek üreticiye gerekse manav ve pazarcılara aracılık eden meyve ve sebze hallerinin içler acısı durumunun denetim altına alınması gerekmektedir. AB yolundaki Türkiye’nin yapması gereken iyileştirmeler öncelikle çiftçinin ve üretimin yararınadır. Malların israfını önlemek, hijyenik ortamlarda dağıtımı sağlamak devletin öncelikle alması gereken önlemler arasında olmalıdır.

Bu nedenle;
11-  Üreticiden çok aracının kazanması ve hallerdeki israflar, tüketene ve ilk üretene zarar vermekte midir?  Devletin üreticiyi desteklemesi için halleri denetim altına almak gibi önlemleri en kısa zamanda gerçekleştirmesi yönünde bakanlık olarak çalışmalarınız nelerdir?
12-  Ülkemizdeki hallerde, her yıl kaç ton meyve ve sebze çürüyerek israf edilmektedir?  Bu israfın önüne geçilebilmesi için alınan önlemler nelerdir?
13-  Hallerin standardizasyonu ve iyileştirilmesi için atılacak adımlar nelerdir?
14-  Türkiye’nin meyve ve sebze ihracatı için cazip ve hakettiği seviyeye gelmesinde hallerin rolü nedir?
15-  Hal yasalarındaki yeni düzenlemeler amacına ulaşmış mıdır? Rüsum düşürülerek bildirim sistemi ile kayıt dışı satışlar ne derece önlenmiştir? Gelir artışı sağlanabilmiş midir?

    Perşembe, 21 Kasım 2013 12:03

Bağlantılı Konular