"Dünya Çocuk Hakları Günü’nde devlet, tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlamakla yükümlüdür

Genel Başkan Yardımcısı Yakup Akkaya “20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü” nedeniyle yazılı bir açıklama yaptı.  Akkaya açıklamasında şöyle dedi:

“Gelişmiş ülkelerle geri kalmış ülkeler arasındaki en temel farklardan biri Çocuk Hakları alanında görülmektedir. Çocuklar, her gelişmiş toplum için korunması, kollanması, geleceğe umutla bakması sağlanması gerekenlerdir.

Bu anlamda demokrasilerin gelişmişliği, temel insan haklarının ulaştığı nokta ve sosyal devlet uygulamaları bağlamında çocukların durumu önem kazanmaktadır.

Türkiye, ne yazık ki, her alanda yaşanan sorunları çocuk hakları konusunda da yaşamaktadır. AKP’nin hükümet olduğu 2002 yılından beri, her alanda yaşandığı iddia edilen gelişmeler çocuk hakları ve çocukların yaşam standartları konusunda da yaşanmamıştır.

4+4+4 gibi bilimsel olmayan yaklaşımlar ve hayatın her alanına sirayet eden hukuksuzluklar sebebiyle, Türkiye’de çocuk olmak her geçen daha zor koşullarda yaşamak demektir.

Çalışma hayatının temel parçalarından biri haline getirilen çocuk işçiler, hukuksuz, kuralsız ve güvencesiz olarak adeta “köle” olarak kullanılmaktadır.

Çalışan çocukların %50.2’si okula devam etmemektedir. Çalışan çocukların sayısı 2006-2012 yılları arasında %64 oranında artarak 272.000’den 445.000’e yükselmiştir.

Sadece 2012 yılında önlenebilir nedenlerden dolayı 36 çocuğumuz iş cinayetlerine kurban gitmiştir.

Sokaklarda simit satıcılığı, çöp toplayıcılığı gibi işlerde çalışan çocukların her geçen gün sayısı artarken, çalışma şartlarının ağırlığı ve çevresel riskler sebebiyle her an ölüm tehlikesiyle ve hastalıklarla karşı karşıyadırlar.

Hapishaneler çocukların bedensel ve zihinsel gelişimlerine uygun olmayan, son derece ilkel ve zor şartlar barındırmakta, çocuklar adeta suça mahkûm edilmektedir.

Koğuşlar, taciz, tecavüz, işkence ve darp konularının normal olarak yaşandığı yerler haline dönüşmüştür. Olumsuz koşullar çocukların çocuklara yönelik şiddet ve taciz olaylarını da beraberinde getirmektedir.

Yaşanan bunca olumsuzluğa rağmen, AKP hükümetinin çocuklara yönelik bilimsel, stratejik, gerçekçi herhangi bir planı bulunmamaktadır. Çocuklar sadece “ideolojik tercihlere” deneme tahtası olarak görülmektedir.

Çocuk hakları ihlalleri ve aymazlık bu noktadayken Başbakan’ın 3,4 ve 5 çocuk tavsiyeleri de anlamsız, mantık dışı ve gereksizdir.

Dünyaya gelen her çocuğun sorumluluğu toplumun ve devletin sırtındadır. Her devlet kökeni, rengi, inancı, ekonomik durumu ne olursa olsun tüm çocuklara fırsat eşitliği sağlamak ve onların sağlıklı bir çevrede, insan onuruna yakışır şekilde gelişmesini sağlamakla yükümlüdür.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde tüm çocuklarımızın yüzlerinin gülmesini diliyor, AKP hükümetinin çocuk hakları konusunda gerekli adımları atmasını diliyorum.

Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi mirasına sahip çıkan, 23 Nisan’ı çocuklara armağan eden bir geleneğin bugünkü temsilcileri olarak çocuklarımıza yaşanabilir bir ülke yaratmak için mücadeleye devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.”

    Çarşamba, 20 Kasım 2013 11:30

Bağlantılı Konular