Tanrıkulu'ndan İstanbul SGK'daki yolsuzluk iddialarına ilişkin soru önergesi

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana İstanbul SGK ‘daki yolsuzluk iddialarını sordu. Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Hürriyet Gazetesi’nin 18 Kasım 2013 tarihli ‘’SGK, İstanbul’daki bu skandalla çalkalanıyor’’ başlıklı haberinde ‘’İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ nden SGK Başkanlığı’na geçtiğimiz 11 Temmuz’da çarpıcı bir yazı gönderildiği; Müfettiş görevlendirmesi talep edilen yazıda ihale ile satılması gereken 180 kadar kamyon ve TIR’lık hurda malzemenin el altında satıldığı ancak yapılan satışlara dair kurum kasasına para girişi olmadığı, ihalelere fesat karıştırıldığı 3 il müdür yardımcısının da karıştığı iddia edilen 160 kamyon veya TIR hurda kağıt, 2 kamyon bilgisayar ve 17 kamyon veya TIR eski demirbaş el altında satılması ve zaman zaman da göstermelik ihaleler yapılması ile oluşan yolsuzluk nedeniyle kurumun milyonlarca lira zarara uğratıldığının anlatıldığı’’ belirtilmektedir.

Buna bağlı olarak,
1- 11 Temmuz da ’İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğün’ den SGK Başkanlığı’na gönderilen yazı sonrasında bir soruşturma başlatılmış mıdır? Başlatılan soruşturmadaki son durum nedir?
2- Soruşturma hangi resmi merci veya merciler tarafından yapılmaktadır?
3- Yolsuzluğa karıştıkları belirlenen sorumlular kimlerdir?
4- Yolsuzluk iddialarında adı geçen devlet görevlileri soruşturma sonuçlanıncaya kadar görevlerinden el çektirilmişler midir?
5- Bu kişiler ve işbirliği yapan 3. Şahıslar/firmalar hakkında Savcılıklara suç duyurusunda bulunulmuş mudur?
6- Yolsuzluk sonucu kamunun uğratıldığı zarar tutarı ne kadardır?”

    Salı, 19 Kasım 2013 10:30

Bağlantılı Konular