"Dershanelerde çalışan öğretmen ve diğer çalışanların sayısı nedir?Bu kişiler nasıl istihdam edilecektir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle;

“Dershaneler gerek okula devam eden gerek mezun olmuş eğitim sistemi dışında kalmış, motivasyonları düşmüş gençleri yeniden hayata tutunabilmelerini sağlamada önemli işlevler yüklenir. Bu nedenle bir alternatif geliştirmeden gençlerin elinden bu fırsat alınmamalıdır.

Dershaneler, dar gelir grubunda olup çocuğunun daha iyi yaşam koşullarına sahip olmasını isteyen ailelerin, çocukları için kullanabilecekleri en önemli destek kurumlarıdır. Bu bakımdan dershanelerin yokluğunda varlıklı ailelerin çocukları özel ders alabilirken diğerleri bu olanaktan yoksun kalacaktır.

Her alanda özgürlük taleplerinin yükseldiği çağımızda eğitim özgürlüğüne engel konulamayacağı gibi tüm dünyada dershane ve benzeri eğitim öğretim kurumlarına talebin arttığı gerçeği unutulmamalıdır. Daha da önemlisi Türkiye’de özel dershanelerin varlığı eğitim fırsatlarımız için bir zenginlik sayılmalıdır.

Dershaneler, semtlere kadar yaygınlaşarak çocukların ve gençlerin okul dışı zamanlarını kitap okuma, ödev yapma, ders çalışma vb. etkinliklerle en verimli biçimde değerlendirmelerini sağlar. Bu özellikle büyük şehirlerde yaşayan dar gelirli ailelerin çocukları ile Doğu ve Güneydoğudaki gençler için korunması gereken önemli bir olanak ve fırsattır.

Türkiye genelinde okullar ve derslikler çok yetersiz, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı çok fazladır. Hala ikili öğretimin hatta birleştirilmiş sınıfların olduğu adaletsiz ve eşitsiz sınav ve eğitim sisteminin olduğu bir ortamda eğitim öğretim şartları, imkanları, kalitesi ve standartları artırılmadan dershanelerin kapatılması kesinlikle yanlıştır.

Bu bağlamda;
1-Dershanelerin kapatılması durumunda ekonomik imkanı olanlar özel ders ve ek destek alacak diğer yoksul öğrencilerle aralarındaki fark daha çok artacaktır. Bu fırsat eşitsizliği nasıl giderilecektir?
2-Dershanelerin kapatılması ile ilgili veli ve öğrencilere yönelik anketler yapılmış mıdır? Yapılmışsa sonuçları nelerdir?
3-Dershanelerin kapanması durumunda kaçak kurumlar,etüd merkezleri ve bürolar daha çok yaygınlaşacaktır. Bunların önüne  nasıl geçilecektir?
4-Dershanelerin ödedikleri vergi ve sgk primlerinin eksikliğinde oluşacak ekonomik kayıp nasıl giderilecektir?
5-Dershanelerde çalışan öğretmen ve diğer çalışanların sayısı nedir?Bu kişiler nasıl istihdam edilecektir?
6- Dershanelerin ekonomik, yasal ve anayasal hakları nasıl telafi edilecektir?
7- Dünyada dershaneciliğin yasaklandığı kaç ülke vardır? Bu ülkeler hangileridir?
8-YGS, LYS,SBS, YDS, KPSS,ALES,TUS ve çeşitli isimlerdeki sınavlara hazırlık kursları veren dershanelerin durumu ne olacaktır?
9-Dershanelerin özel okula dönüşümünden bahsedilmektedir. Mevcut özel okulların doluluk oranları nedir?
10-Yaklaşık 4 bin dershanenin yarısının bile okula dönüşümü durumunda sonuç ne olacaktır?”

    Cumartesi, 16 Kasım 2013 18:37

Bağlantılı Konular