"5 Kasım 2013 tarihinden itibaren İstanbul’da kaç öğrenci evine baskınlar düzenlenmiştir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da öğrenci evlerine yapılan ları TBMM gündemine taşıdı. Tanrıkulu’nun Başbakanın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- İstanbul Şehir Üniversitesi Sosyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Özge Altın’ın Tophane semtindeki evine kendisinin evde olmadığı bir saatte 30 kadar polis tarafından baskın yapılmasının gerekçesi nedir?
2- 5 Kasım 2013 tarihinde Tophane ve Galata çevresinde birçok öğrenci evine baskın düzenleyen otuz kişilik polis ekibinin ellerinde Mahkeme kararı bulunmadığı halde birçok hane ve işletmeye zorla girmeye kalkıştıkları doğru mudur?
3- 30 kişilik polis ekibi hangi yetkili merci talimatıyla görevlendirilmiştir?
4- 5 Kasım 2013 tarihinden itibaren İstanbul’da kaç öğrenci evine baskınlar düzenlenmiştir?
5- Baskın yapılan evler için Savcılıklardan veya Mahkemelerden alınmış arama kararları bulunmakta mıdır?
6- Evlerine baskın yapılan kişiler hangi suçları işlemişlerdir? Haklarında savcılıklar veya mahkemeler tarafından yakalama veya zorla getirilme kararları bulunmakta mıdır?
7- Öğrencilerin kaldıkları evlerin polisler tarafından ısrarla apart olarak tanımlanması sonucu kapılarının zorlanarak içerilerine girilmeye çalışılması, Anayasa ve Uluslararası İnsan Hakları anlaşmalarına göre suç değil midir?
8- Beyoğlu bölgesindeki öğrenci evlerinin listesinin çıkartıldığı; hazırlanan listelerin Beyoğlu Belediyesi’ne değil, direkt olarak Başbakanlığa gönderildiği doğru mudur?
9- Beyoğlu bölgesindeki öğrenci evlerinin listeleri kim veya kimler tarafından hazırlanmışlardır?
10- Listeler neden direkt olarak Başbakanlığa gönderilmiştir?
11- Listelerin hazırlanması talimatını kim ya da kimler vermiştir?
12- 30 kişilik polis ekibinin baskınlar sırasında yaka numaralarının olmayışlarının ve kimlik göstermekten kaçınmalarının sebebi nedir?”

    Cuma, 15 Kasım 2013 12:38

Bağlantılı Konular