Bülent Tezcan üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunlarına ilişkin meclis araştırması istedi

Tezcan önergesinde, gençlerin denetlenmesi, baskı altında tutulması gerektiğini düşünen bir anlayış doğrultusunda üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlar ve çektiği sıkıntıların sürekli göz ardı edildiğini vurguladı.

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Yıllarca okul sıralarında dirsek çürüten, sınavdan sınava koşturan üniversite öğrencilerimizin ekonomik sıkıntıları günden güne artmaktadır.

Ülkemizin dört bir yanında okuyan üniversite öğrencilerimizin aldıkları burs ücretleri yetmemektedir.

Barınma alanlarının yetersizliği, kira ücretlerinin yüksekliği, ulaşım ve okul araç gereç masrafları öğrencilerimizi bir hayli zorlamaktadır.

En temel ihtiyaçlarını karşılayamayan birçok üniversite öğrencisi, eğitimlerini ekonomik sıkıntıları dolayısıyla tamamlayamadan okullarından ayrılmak zorunda kalmaktadırlar. Oysa eğitim hakkı evrensel bir haktır.

Gençlerin denetlenmesi, baskı altında tutulması gerektiğini düşünen bir anlayış doğrultusunda üniversite öğrencilerinin yaşadığı sorunlar ve çektiği sıkıntılar sürekli göz ardı edilmektedir.

Bu çerçevede, üniversite öğrencilerinin ekonomik sorunları ve çözüm yollarının belirlenmesi amacıyla TBMM İç Tüzüğünün 104 ve 105. Maddeleri ile Anayasanın 98.maddesi gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ederiz.

    Çarşamba, 13 Kasım 2013 18:05

Bağlantılı Konular