"Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden fişlenenlerin tam sayısı nedir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi 12. Maddesi : “Hiç kimse, özel yaşamı, aile yaşamı, konutu ya da yazışmaları konularında keyfi karışmalara, şeref ve şöhretine karşı tecavüzlere maruz kalamaz”

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi : “Herkes özel ve aile hayatına, konutuna ve haberleşmesine saygı göstermesi hakkına sahiptir. Bu hakların kullanılmasına bir kamu otoritesinin müdahalesi ancak ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın veya başkasının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda zorunlu olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabilir”

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 20. Madde: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. Milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde de kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emri bulunmadıkça; kimsenin üstü, özel kağıtları ve eşyası aranamaz ve bunlara el konulamaz. Yetkili merciin kararı yirmi dört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur. Hakim, kararını el koymadan itibaren kırk sekiz saat içinde açıklar; aksi halde, el koyma kendiliğinden kalkar.

Bu bağlamda;

1-  Afyonkarahisar’da 9 Kasım günü ve Türkiye’nin diğer illerinde muhtelif zamanlarda başlatılan öğrenci evlerine yönelik polis baskınlarının, öğrencilere yönelik kimlik kontrolleri ve üst aramalarının, fişlemelerinin, ihbarlar yoluyla kişilik ve özel ve sosyal yaşamlarının baskı altına alınmaya çalışılmasının hukuki gerekçeleri nelerdir?
2-  Afyonkarahisar’da olduğu gibi Türkiye’nin diğer illerinde de öğrenci gençlerimizin, kimlik kontrolü bahanesiyle polis güçleri tarafından kimlik bilgilerinin alınması suretiyle fişlenmeleri Demokrasi, Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler ve İnsan hakları ile bağdaşmakta mıdır?
3-  Afyonkarahisar’da 9 Kasım günü öğrencilere yönelik polis baskınlarına Adalet ve Kalkınma Partisi’nin il yönetimindeki bazı kişilerin de eşlik ettikleri doğru mudur?
4-  Öğrencilerin Sosyal Yaşamlarının kısıtlanmasının, baskılara maruz bırakılmasının Kamu lehine sağlayacağı herhangi bir yarar bulunmakta mıdır?
5-  Türkiye Cumhuriyeti devleti Valileri,  Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öğrenci yurtlarına ilişkin açıklamalarının ardından devletin valileri olduklarını unutarak Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a biat etme yarışına mı girmişlerdir?
6-  2013-2014 Öğretim döneminde Afyon Kocatepe Üniversitesi’ni kazanan öğrencilerin ‘ön kayıt’, eski öğrencilerin de kayıt yenileme işlemlerinin de yapıldığı üniversitenin ’www.aku.edu.tr’ adlı internet sayfası üzerinden öğrencilere yönelik düzenlenen ankette yer alan

* Aşağıdakilerden hangisi sizi en iyi tanımlamaktadır? Müslüman, İnsan, Türk, Kürt, Arap, Laik, Sünni, Alevi, Hıristiyan, Musevi, Diğer.

* Aşağıdaki siyasal kimliklerden hangisi sizi en iyi tanımlamaktadır? Muhafazakar, Liberal, Sosyalist, Kemalist, Milliyetçi, Ulusalcı, Demokrat, İslamcı, Diğer.

* Aşağıdaki gazetelerden ilk olarak hangisini tercih edersiniz? Yeni Şafak, Radikal, Zaman, Taraf, Güneş, Milliyet, Vakit, Hürriyet, Bugün, Star, Yeniçağ, Ortadoğu, Milli Gazete, Aydınlık, Diğer.

* Hayatınızda hiç siyasal mitinge katıldınız mı?

* Hayatınızda hiç protesto gösterisine katıldınız mı?

* Gelecekte Türkiye’nin durumu hakkındaki düşünceniz? Böyle giderse gelecek çok daha kötü olacak, Türkiye’nin geleceği çok daha iyi olacak.

* Haber bülteni aşağıdaki televizyonlardan hangisini ilk olarak tercih edersiniz? TRT, ATV, Kanal D, Samanyolu, Habertürk, CNN Türk, Bugün, Star, Ulusal Kanal, Art Avrasya, TV8, Kanal 7, 24 TV, Diğer.

* Yarın seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? Ak Parti, CHP, MHP, Diğer.

Şeklindeki öğrencileri mezhep, etnik köken ve siyasi görüş-düşüncelerini tespit etmeye yönelik anket sorularıyla, iktidar partisi lehinde yanıt vermeyen binlerce öğrencinin fişlenerek haklarında polis kayıtları oluşturulduğu iddiaları doğru mudur?
7- Öğrencilere neden böylesine açıkça fişlemeye yönelik sorular yöneltilmiştir?
8- 9 Kasım 2013 tarihinde Afyonkarahisar’da başlatılan öğrencilere yönelik özel yaşam ve insan haklarına aykırı polis baskınları ile önceden fişlenen öğrencilere gözdağı mı verilmiştir?
9-  Afyon Kocatepe Üniversitesi öğrencilerinden fişlenenlerin tam sayısı nedir?
10- Söz konusu anket ile ilgili olarak, Afyon Valisi, anketi düzenleyen ve düzenlenmesine izin veren üniversite yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunmuş mudur?
11- YÖK tarafından da Üniversite yönetimi hakkında bir soruşturma gerçekleştirilmiş midir?”

    Salı, 12 Kasım 2013 15:33

Bağlantılı Konular