Nihat Matkap "12 Eylül AKP ile devam ediyor" diye uyardı

Matkap, “12 Eylül darbecilerine bile rahmet okutan AKP, 12 Eylül İhtilal Komitesince çıkarılan ancak bu komitenin dahi uygulamaktan hicap duyduğu düzenlemeyle TMMOB ile TMMOB bünyesindeki odaları vurdu” dedi.

“İnanıyor ve biliyoruz ki,  12  Eylülcülerin  susturamadığu TMMOB’yi, 12 Eylülcü paşalara özenenler de susturamayacaktır”

“İhtilal Anayasası Sorgulanırken İhtilal Yasası Uygulamaya Konuldu” diyen CHP Genel Başkan yardımcısı Nihat Matkap yazılı bir açıklama yaparak şunları söyledi;

“12 Eylül darbecilerine bile rahmet okutan AKP iktidarı,  TMMOB’yi  yeniden yapılandırma, etkisizleştirme, işlevsizleştirme konusunda  kabul edilemez bir adım attı.  Artık net olarak biliyor ve  görüyoruz ki, 12 Eylül AKP ile devam ediyor.

12 Eylül darbecileri 1983 yılında TMMOB Kanunu‘nda Ek 3. Madde ile “Bayındırlık Bakanlığınca; ihtisas dallarına göre Odalar üzerinde ise, ilgili bakanlıklarca idari ve mali denetim yapılır. İlgili Bakanlıklar; Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile tespit edilir.” diye düzenleme yapmıştı.

12 Eylül darbecileri bu konuda bir Bakanlar Kurulu Kararnamesi hazırlamamışlardı. Sonra gelen hükümetlerce de bu yaklaşım  kabul görmemiş ve anılan madde öylece yürürlükte kalmıştı.

Ancak AKP 30 yılı aşkın süre uygulanmayan bu  12 Eylül hukukunu bugün uygulamaya başlamıştır. Bunu şiddetle kınıyorum.
12 Eylül bakiyesi olan ve meslek kuruluşlarının özerkliğini ortadan kaldıran bu düzenleme, AKP iktidarına kadar hiçbir iktidar tarafından kullanılmamış ve bu yönde bir çalışma yapılmamıştır.

Herkes açıkça görüyor ki; Demokrasi kavramının içi boşaltılarak, Türkiye iktidarın onaylamadığı hiçbir şeyin yapılamadığı ve söylenemediği bir noktaya hızla sürüklenmektedir. CHP olarak her platforma TMMOB  ve TMMOB bünyesindeki meslek odalarına yönelik her tür antidemokratik AKP saldırısının karşısında olacağız. Bunu TMMOB ile, meslek kuruluşlarımızla, demokrasiden hak ve  hukuktan yana olan halkımızla birlikte yapacağız .
İnanıyoruz ve biliyoruz ki,  12  Eylülcülerin  susturamadığu TMMOB’yi, 12 Eylülcü paşalara özenenler de susturamayacaktır.”

Anahtar Kelimeler
    Salı, 12 Kasım 2013 19:20

Bağlantılı Konular