"AKP iktidarı gözünü devrim kanunlarına dikmiştir"

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, bir AKP Milletvekili tarafından tekke ve zaviyelerin tekrar açılması için kanun teklifi verilmesini bir yazılı açıklama ile değerlendirdi. Tezcan’ın yazılı açıklaması şöyle:

“AKP iktidarı gözünü devrim kanunlarına dikmiştir.

Bugünkü gazete manşetlerine bakıldığında bile yurttaşlarımızın Mustafa Kemal Atatürk ve cumhuriyete olan bağlılığı görülmektedir

10 Kasım’da milyonlarca yurttaşımızın Anıtkabir ziyareti, Türkiye, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına gerekli mesajı vermiştir.

AKP Ankara milletvekili Haluk Özdalga’nın, 677 sayılı “Tekke ve Zaviyelerle Türbelerin Seddine ve Türbedarlıklar ile Bir Takım Unvanların Men ve İlgasına Dair Kanunun” yürürlükten kaldırılması için teklif verdiği basına yansımıştır.

Bu teklif, Anayasanın 174.maddesine açıkça aykırıdır. 174.madde Devrim Kanunlarının Korunmasını düzenlemektedir. İkinci fıkrasının 3.bendi bu kanunu da devrim kanunu olarak saymıştır.

Teklifin asıl hedefi devrim kanunlarıdır.

AKP, kılıf olarak cemevlerinin ibadethane sayılması yalanına başvurmaktadır. Cemevlerinin ibadethane sayılmasının önündeki engel devrim kanunları değil, AKP’nin mezhepçi zihniyetidir.

AKP, 11 yıllık iktidarında sadece bir kararnameyle çözebileceği cemevi sorununu çözmeyip, onu bahane olarak kullanarak tekkeleri yeniden açmanın pesindedir.

Bu kanunun tartışmaya açılması Türk Alfabesinin kaldırılmasına kadar gidecek yeni bir girişimin başlangıcıdır.

Cumhuriyet devrimini gericiliğin fantezilerine teslim etmeyeceğiz.”

    Salı, 12 Kasım 2013 19:13

Bağlantılı Konular