Haluk Koç, atanamayan öğretmenler konusunu Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı’ya sordu

Koç tarafından TBMM Başkanlığına soru önergesi şöyle:

“Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 7.07.2009 Tarih ve 80 Sayılı Kararı gereği MEB’e bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olanlar ile mezun oldukları yüksek Öğretim Programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin çizelgede belirtilmektedir.

Öğretmenlerin atamasına esas olan ve mezun olduğu Yüksek Öğretim Programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere uygun olmayan  derslere atamalarının yapıldığı uygulamada görülmüştür.

Buna göre;

1- Kendi branşlarında eş durumundan atamaları yapılamayan  bazı öğretmenler, zorunlu olarak branş değiştirmek sureti ile eşlerinin yanlarına atandılar. Bu öğretmenler  norm kadrosu fazlası olduğundan dolayı atamaları yapılamazken aynı dönemde eş durumu nedeni ile atamaları yapılamayan kendi branşlarına  MEB tarafından neden başka atamalar yapılmıştır?
2-  YÖK bünyesince bu derslere yönelik  öğretmen ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde öğretmen yetiştirecek bölüm açmayı düşünüyor musunuz?
3- Teknoloji ve Tasarım derslerine  giren öğretmenler, kendi branşlarında çalıştırılmadıkları için psikolojik çöküntü içindedirler, bu durumda olan öğretmenlerden nasıl bir verim almayı düşünüyorsunuz? Bu konuda nasıl bir tedbir almayı düşünüyorsunuz?
4-  Bu sıkıntıları yaşayan öğretmenlerden nasıl bir talep alıp, mağduriyetlerini gidermeyi düşünüyorsunuz?
5- Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretim Programı için hedeflenen amaçlara ulaşılabilmesi için sınıftaki öğrenci sayılarının çok fazla olduğu gözlenmiştir. Kalabalık sınıflarda nasıl verim almayı hedefliyorsunuz?
6- Eş durumu nedeni ile atamaları yapılamayan bu durumdaki  öğretmenlerin sayısı kaç kişidir?”

Anahtar Kelimeler
    Cuma, 08 Kasım 2013 16:36

Bağlantılı Konular