CHP Engelliler sınavını ve atanamayan engellilerle, engelli kadrolarını Meclis’in gündemine getirdi

CHP Genel Başkan yardımcısı Faruk Loğoğlu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle bir soru önergesi verdi.

Loğoğlu’nun engelli vatandaşlarımızın sınavlarıyla ilgili soru önergesi şöyle ;

Engelli vatandaşlarımızın kamuda istihdam edilmelerini sağlamak amacıyla, 29 Nisan 2012 tarihinde, eski adıyla Özürlü Memur Seçme Sınavı (ÖMSS) yapılmıştır. Sınava yaklaşık 120 bin engelli vatandaşımız katılmıştır. Sınavdan sonra 2012 ve 2013 yılında yapılan atamalarla toplamda 11.180 engelli vatandaşımızın kamu kuruluşlarına atamaları yapılmıştır.

Devlet Personel Başkanlığı’na göre kamudaki engelli memur kadro açığı 23 bin 360’dir. Atanamayan Engelliler Grubu yeni kurulan bakanlıkları da hesaba katarak bu sayının 27 binin üzerinde olduğunu ileri sürmektedir. Kadro ihtiyacını ve şimdiye kadar atanan engellilerin sayısını göz önünde bulunduran ve ÖMSS’den yeterli puanı aldıkları halde atanamayan engelli vatandaşlarımız, bir sonraki sınavın yapılacağı 2014 yılına kadar yeni bir atama yapılmasını beklemektedirler.

Konuya ilişkin olarak yapılan açıklamaların daha önce verilen sözlerle çelişmesi atama bekleyen engelli vatandaşlarımız ve ailelerini tedirgin etmektedir.

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1- 2014 yılında yapılacağı söylenen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’na (EKPSS) kadar 2012 yılında sınava giren engelli vatandaşlarımızdan kaçı boş kadrolara atanacaktır?
2- 2012 ve 2013 yılında yapılan atamalardan sonra Kasım 2013 itibariyle kamu kurum ve kuruluşlarında engelli memur kadrosunun durumu nedir? Kaç boş kadro vardır? Boş kadroların kurumlara göre dökümü nedir?
3- Boş tutulan kadrolara ilişkin olarak 5763 sayılı kanun hükümlerine göre işlem yapılmış mıdır?
4- 2014 yılında yapılacağı söylenen EKPSS için kadro bildirimlerinin dökümü nedir?
5- 2012 ÖMSS sınavından yeterli puanı alıp ataması yapılmayan kaç engelli vatandaşımız vardır? Başka bir ifadeyle puan sıralamasına göre ilk 10 binin içinde yer alıp açıkta kalan var mıdır?
6- 2012’de yapılan sınava giren ve yeterli puanı alan engelli vatandaşlarımız atanabilmek için tekrar 2014 yılında yapılacak sınava mı gireceklerdir? Eğer öyleyse, bunun gerekçesi nedir?
7- Orta öğretim mezunu engelli vatandaşlarımıza ayrılan kadro oranının düşük olmasının gerekçesi nedir?

    Cuma, 08 Kasım 2013 11:42

Bağlantılı Konular