"Suriyeli vatandaşların özel araçlarının Türkiye’de yasal kalma süreleri nasıl kontrol edilmektedir?"

Koç’un soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ankara

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan  tarafından  yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Prof. Dr. Haluk Koç

Samsun Milletvekili

30.10.2013 tarihinde 5. İzmir İktisat Kongresi’nde yaptığınız konuşmada, Suriye’deki iç savaştan kaçıp Türkiye’ye gelen mülteciler için harcanan miktarı açıkladınız. Şu anda Suriye’den göç eden 600 bin insana hizmet verdiğinizi anlattınız.

Ayrıca;

“Ama bakın dünya burada bize en ufak destek vermiyor. Bize gelen destek şu ana kadar 135 milyon dolar. Yaptığımız harcama 2 milyar doları aşmış vaziyette. Bunun tabii sosyolojik, psikolojik bizdeki tahribatları ayrı. Biz bunların hepsine katlanıyoruz ve katlanacağız. Niçin? Bunlar bizim komşumuz, kardeşlerimiz, ortak tarihi paylaşıyoruz, ortak değerlerimiz var”

Şeklinde konuşma yaptığınız basına yansımıştır.

Buna göre ;

1- Kardeşleriniz olarak nitelendirdiğiniz Halk’ın iç savaş çıkarması için Dışişleri Bakanınız Ahmet Davutoğlu tarafından Özel kurye ve Davutoğlu tarafından Suriyeli muhaliflere ne kadar nakit para gönderilmiştir?
2- Gönderilen bu nakit  paranın kaynağı nedir?
3- Ülkemizde geçtiğimiz yıllarda çeşitli yerleşim alanlarında ve en son olarak de Van depreminde meydana gelen can ve mal kayıplarının daha yaraları maddi olarak sarılamamışken neden Suriyelilere 2 milyar dolar dan fazla destek sağlanmıştır?
4- Yardımlarda kullanılan Bu paranın kaynağı nedir?
5- Geçtiğimiz günlerde benzin ve mazota ekstra zamlar yapılmıştır. Bu zamların yapılma nedeni Suriyelilere kaynak oluşturmak için mi kullanılmıştır.
6- Devlet memurlarının fazla mesai ücretleri Suriye olaylarının hemen ardından kaldırılmıştır. Buradan sağladığınız tasarruf Suriyelilere kaynak sağlamak amacı ile mi kullanılmıştır?
7- Suriyeli Türkiye’de Çeşitli illerde yaşan ve kamplarda yaşan ailelere kaçar lira nakdi yardım yapılmaktadır? Bu yardımlar fert başına mı yoksa aile başına mı yapılmaktadır?
8- Bu ailelerin son günlerde İzmir, Ankara, İstanbul, Konya gibi illerde dilencilik yaptıkları, yaşadıkları şehirlerde asayişi bozdukları gözlenmektedir. Bu insanlara çeşitli yardımlar yapılıyor ise dilenmelerinin sebebi nedir?
9- Suriyeli vatandaşların Türkiye’de ki ikametgâhları ile ilgili elinizde herhangi bir bilgi ve veri var mıdır?
10- Suriyeli vatandaşların bazılarının Türkiye’ye özel araçları ile giriş yaptıkları gözlenmektedir. Bu araçların Türkiye’de kanuni kalma süreleri ne kadardır?
11- Suriyeli vatandaşların özel araçlarının Türkiye’de yasal kalma süreleri nasıl kontrol edilmektedir?
12- Suriyeli vatandaşlara bugüne kadar toplam ne kadar para hangi kaynaklar kullanılarak yardım yapılmıştır?
13- Suriyeli vatandaşların bu güne kadar işledikleri ve karıştıkları asayiş olaylarının sayısı nedir? Asayiş olaylarına karışan Suriyeliler neden sınır dışı edilememektedir?
14- Şayet bu kapsamda sınır dışı edilen Suriyeli vatandaşlar varsa bunların sayısı nedir?
15- Suriyeli vatandaşların bazılarının tehdit ile vatandaşlarımızdan zorla para istedikleri, asayişi bozdukları, yaşadıkları şehirlerde vatandaşlarımızın korku içinde yaşadığı doğru mudur?
16- Suriyeli vatandaşlara Türk Vatandaşlığı verildiği doğru mudur? Şayet vatandaşlık verildi ise bunların sayısı nedir?
17- Suriyeli vatandaşlara önümüzdeki yerel seçimlerde ve diğer seçimlerde oy kullandırılacak mıdır?
18- Suriyeli vatandaşların barınmaları ve yaşamaları için kullanılan kaynaklar için neden uluslararası yardım kuruluşlarının kaynakları kullandırılmamaktadır?
19- Uluslararası antlaşmalar nedeni ile diğer ülkeler kaç Suriyeli vatandaş ülkemizden diğer ülkelere gönderilmiştir.
20- Suriyeli vatandaşların bazılarının alışveriş merkezlerinde, Lokanta  v.b.  yerlerde  alışveriş yaptığı yemek yedileri ve sonrasında para vermeden  oradan ayrıldıkları söylenmektedir. Bu esnafların zararları nasıl karşılanmaktadır?
21- Esnafların bu tür şikayetlerini emniyet mensuplarının cevap vermediği konu ile ilgilenmedikleri doğru mudur?”

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 07 Kasım 2013 18:22

Bağlantılı Konular