"Alkol ve uyuşturucu sebebi ile tedavi talep eden vatandaşlarımızdan ücret alınmakta mıdır?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1-  Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezleri’ne ayakta tedavi olmak için müracaat edenlerin sayısı 2002′de ne kadardı?
2- Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezlerine ayakta tedavi olmak için müracaat edenlerin sayısı, 2013 yılında ne kadar olmuştur?
3- 2002 yılında alkol satışından ne kadar gelir elde edilmiştir?
4- 2013 yılında alkol satışından ne kadar gelir elde edilmiştir?
5- Uyuşturucu bağımlılığı nedeni ile AMATEM’de tedavi olmak isteyenlerin sayısı son on yılda ne kadardır?
6- Alkol ve uyuşturucu bağımlılığı nedeni ile AMATEM’e başvuranların yaş grubuna göre dağılımınedir? İllere göre dağılımı nedir?
7- Alkol ve uyuşturucu sebebi ile tedavi talep eden vatandaşlarımızdan ücret alınmakta mıdır?
8- 2002 yılında ne kadar alkol tüketilmiştir? İllere göre dağılımı nedir?
9- 2002-2013 yılları arasında ne kadar alkol tüketilmiştir? İllere göre dağılımı nedir?”

    Pazar, 03 Kasım 2013 19:21

Bağlantılı Konular