Tanrıkulu, Başbakana Türkiye’de bulunan üstün zekalı çocukların durumunu sordu

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

2003 – 2013 yılları arasını kapsayan dönemde;

1- Üstün Zeka tanısı konulan  çocukların sayısı nedir?
2- Sağlık Bakanlığı tarafından Üstün Zekalı çocuklar hangi bilimsel yöntemlerle belirlenmektedir?
3- Üstün Zekalı çocuklar için açılan okullar ve eğitim merkezlerinin sayısı nedir?
4- Üstün Zekalı çocuklar için açılan okulların ve eğitim merkezlerinin bölgelere göre dağılımı nedir?
5- Yurtdışına eğitime gönderilen üstün zekalı çocukların sayısı nedir?
6- Asperger Sendromu  tanısı konulan çocukların sayısı nedir?
7- Hiperaktif  tanısı konulan çocukların sayısı nedir?
8- Otizm tanısı konulan çocukların sayısı nedir?
9- Spastik tanısı konulan çocukların sayısı nedir?
10- Sağlık Bakanlığı tarafından Asperger Sendromu  ve Hiperaktivite tanılarının çocuklara konulmalarında  hangi bilimsel yöntemler uygulanmaktadır?
11- Çocuk Sosyal Pediatri Merkezlerinin bölgelere göre dağılımı nedir?
12- Çocuk ve Ergen Psikiyatristleri ile Pedagogların bölgelere göre dağılımı nedir?
13-  Asperger Sendromlu ve Hiperaktif tanısı konulan çocuklar için açılan okulların ve eğitim  merkezlerinin  sayısı nedir ?
14- Asperger Sendromlu ve Hiperaktif tanısı konulan çocuklar için açılan okulların ve eğitim merkezlerinin bölgelere göre dağılımı nedir ?
15- Otistik ve Spastik çocuklar için açılan okulların ve eğitim  merkezlerinin  sayısı nedir ?
16- Otistik ve Spastik çocuklar için açılan okulların ve eğitim  merkezlerinin  bölgelere göre dağılımı nedir ?
17- Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile yürütülen Üstün Zekalı çocuklar, Asperger Sendromlu çocuklar, Hiperaktif çocuklar, Otistik çocuklar ve Spastik çocuklarla  ilgili projeler nelerdir?”

    Cuma, 01 Kasım 2013 17:22

Bağlantılı Konular