Engin Altay'dan soru önergesi

Grup Başkan Vekili Engin Altay’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 67 ve 68 inci maddeleri vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden yararlanma şekli ve katılım ücretlerini düzenlemektedir.  Sosyal güvenlik sistemine dâhil olmayan, yaş sınırını aşan, genel sağlık sigortası bedelini ödeyemeyen yurttaşlarımız rahatsızlıklarında çok büyük sıkıntılar yaşanmakta ve istenmeyen acı sonuçlar ortaya çıkabilmektedir.

TÜİK ( Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması -2013) verilerine göre nüfusun %16,3’ünün yoksulluk sınırının altında olması sosyal devletin sağlık politikalarının yeniden gözden geçirilmesini düşündürmektedir.

Yasa yürürlüğe girdiği günden bugüne kadar yıllar itibariyle ilaç katılım payı, hasta katlım payı ve reçete bedelleri olarak ne kadar para toplanmıştır? Katılım paylarının sağlık kuruluşları ve tedavi olunan sağlık branşlarına göre dağılımı nedir?
Kamu hastaneleri ile özel sağlık kuruluşlarından farklı tarifeleri yurttaşlarımızdan almak sosyal devlet ilkesi ile bağdaşmakta mıdır?
Bütçe açıklarını kapatmak için yoksul vatandaşlarımızdan doktor, ilaç ve katılım ücretlerini almak yerine adil bir vergi sistemi kurmak gibi bir adım atacak mısınız?
Hasta katılım ücretlerinin tahsilatını neden eczanelere yaptırıyorsunuz? Hastaların tedavi olduğu kuruma doğrudan ödeme yapmamasının gerekçesi nedir?
Çağdaş bir sosyal devletin niteliklerine uygun olarak emekli vatandaşlarımız ile asgari ücretle çalışan vatandaşlarımızdan ilaç-hasta ve tedavi katılım ücretlerini kaldırma yolunda bir çalışmanız olacak mıdır? 2014 yılı bütçe kanunu ile bu yönde bir düzenleme düşünülecek midir?

    Cuma, 25 Ekim 2013 17:45

Bağlantılı Konular