AKP hükümetleri dönemindeki kadrolaşma ve hukuk dışı atamaları

CHP, AKP hükümetleri dönemindeki kadrolaşma ve hukuk dışı atamalar konusunda Meclis araştırması açılması istedi. Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'nun TBMM Başkanlığına verdiği Anayasa’nın 98′inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması önergesi şöyle:

Türkiye büyük millet meclisi başkanlığı’na
Ülkemizin önemli sorunlarından biride, kamu yönetiminde, kamu hizmetlerinin sunumunda, üst düzey bürokrat atamalarında; siyasi iktidarın müdahalesi ve hukuk atamalar nedeniyle ortaya çıkan tablodur.
Kamu hizmetleri yeterli sayıda, eğitim, mesleki yeterlilik, liyakat esaslarına göre belirlenmiş personelle, etkin bir organizasyon yoluyla topluma sunulmalıdır. Türkiye siyasi ve diğer liyakat dışı tercihlerden arınmış, bilimsel yolla tespit edilen yeni bir sistem kurmak zorundadır.

AKP hükümetleri kamu yönetiminde; yandaş kadrolara yer açmak için bakanlıkların birleştirildiği, çıkartılan yasalarla sık sık yeni kadroların ihdas edildiği, hukuk dışı atamaların yoğun olarak yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde mahkeme kararlarıyla görevine iade edilen personelle ilgili mahkeme kararları çoğunlukla uygulanmazken, bakan, milletvekili, parti üst düzey yöneticilerinin yakınlarının sadece bu özellikleri nedeniyle önemli görevlere atanmıştır.

Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminin yaşanan kadrolaşmanın ve hukuk dışı atamaların tespiti, eğitim, mesleki deneyim ve liyakate dayalı personel alımı, atamalarda hakkaniyetin sağlanması, personel alımı ve atamalarında var olan kargaşanın giderilmesi, var olan sorunlarının tespiti ve çözümlü amacıyla, Anayasa’nın 98′inci, TBMM İçtüzüğü’nün 104 ve 105. maddeleri uyarınca Meclis araştırması açılmasını arz ve teklif ederiz.

Gerekçe
Ülkemizin neresinde olursa olsun vatandaşlarımız ödedikleri vergiler ve Anayasanın kendilerine tanıdığı haklar nedeniyle, eşit, etkin ve yeterli kamu hizmetinden faydalanma hakkına sahiptir. Başbakan Yardımcılığı başta olmak üzere Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Çevre ve Şehircilik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gençlik ve Spor, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Maliye, Millî Eğitim, Millî Savunma, Orman ve Su İşleri ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıklarına ait yeni atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamuoyunda 10 yıllık AKP iktidarında yapılan sayısız atamdan duyulan şüpheler ortaya çıkan sorunlarla daha da artmaktadır.

Kamu hizmetlerinin vatandaşa ulaşmasında, kamu personeli önemli bir rol üstlenmektedir. AKP döneminde yaşanan kadrolaşma ile eğitim, mesleki deneyim ve liyakatten uzak atamalarla kamu hizmetleri büyük zaafa uğramıştır. Milli eğitim Bakanlığındaki atamalar binlerce öğrencinin eğitim hakkının gasp edilmesine neden olmuştur. Sağlıktan eğitime, ulaşımdan kültüre kadar pek alanda yaşanan yandaş ve siyasi nitelikli kadrolaşma kamu hizmetleri sunumunu zaafa uğratırken vatandaşlarımızın mağdur etmiştir. Siyasi atamalar hem kurum içindeki diğer personellerin haklarının gasp edilmesine neden olurken hem de çalışma barışını olumsuz yönde etkilemiştir.
AKP hükümetleri kamu yönetiminde; yandaş kadrolara yer açmak için bakanlıkların birleştirildiği, çıkartılan yasalarla sık sık yeni kadroların ihdas edildiği, hukuk dışı atamaların yoğun olarak yaşandığı bir dönem olmuştur. Bu dönemde mahkeme kararlarıyla görevine iade edilen personelle ilgili mahkeme kararları çoğunlukla uygulanmazken, bakan, milletvekili, parti üst düzey yöneticilerinin yakınlarının sadece bu özellikleri nedeniyle önemli görevlere atanmıştır.

Kamuya yapılan alımlarda yaşanan usulsüzlükler, gençlerimizin geleceğe ve devlete olan güvenini zedelerken,  toplumsal ayrışma ve ötekileştirme nedeniyle ciddi ve tehlikeli bir tablo yaratılmaktadır.

Bilimsel, tarafsız, etkin bir kamu yönetimini oluşturmak hangi siyasi görüşten olursa olsun bütün iktidarların ortak hedefi olmak zorundadır.

Söz konusu nedenlerle Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetleri döneminin yaşanan kadrolaşmanın ve hukuk dışı atamaların tespiti, eğitim, mesleki deneyim ve liyakate dayalı personel alımı, atamalarda hakkaniyetin sağlanması, personel alımı ve atamalarında var olan kargaşanın giderilmesi, var olan sorunlarının tespiti ve çözümlü amacıyla, bir Meclis araştırması açılması yaşamsal önemdedir.

    Perşembe, 30 May 2013 13:54

Bağlantılı Konular