Tanrıkulu, çocuk istismarını gündeme getirdi

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemi ile TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

1-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri, yetiştirme yurtlarında meydana gelen kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz vakalarının sayıları yıllara ve illere göre nedir?

2-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri, yetiştirme yurtlarında kötü muameleye, cinsel istismara ve tecavüze maruz kalan erkek çocuk ve gençlerin sayıları yıllara ve illere göre nedir?

3-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri, yetiştirme yurtlarında kötü muameleye, cinsel istismara ve tecavüze maruz kalan kız çocuk ve gençlerin sayıları yıllara ve illere göre nedir?

4-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri, yetiştirme yurtlarında kurum çalışanları tarafındankötü muamele, cinsel istismar ve tecavüze maruz kalması sonucu hamile kalan kişi sayısı yıllara ve illere göre nedir? Bu duruma sebep olan kurum çalışanları hakkında yasal inceleme başlatılmış mıdır? Bu kişiler hala aynı görev yerlerinde devam etmekte midir?

5-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri, yetiştirme yurtlarında kurum çalışanları tarafından kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüze maruz kalması sonucu hamile kalan kişilerinsağlıksız koşullarda “Kürtaj”a zorlandığı ve kabul etmediklerinde ise hamileliklerinin şiddet uygulanarak sonlandırıldığı iddiası doğru mudur? Doğru ise bunları yapanlar hakkında ivedi yasal işlem uygulanacak mıdır?

6-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen ölüm vakalarının sayısı yıllara ve illere göre nedir?

7-    Son 10 yılda Türkiye’deki Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne ve diğer kamu tüzel kişilerine bağlı çocuk yuvaları, çocuk evleri ve yetiştirme yurtlarında meydana gelen intihar vakalarının sayısı yıllara ve illere göre nedir?

8-    Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları kamera güvenlik sistemleri ve izleme sistemleri ile kontrol altında tutulmakta mıdır?

9-    Yetiştirme yurtlarında, çocuk yuvaları ve çocuk evlerinde kalan erkek ve kız çocuklarının sayıları nedir?

10- Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı tüm yetiştirme yurtları, çocuk yuvaları ve çocuk evlerinde uzman pedagoglar görevlendirilmekte midir?

11- Yurtlarda kalan çocukların sosyal gelişimleri, ders başarı düzeyleri, yetenek tespitleri bilimsel yöntemlerle takip edilmekte midir? Yetiştirme yurtlarında kalan çocukların son 10 yılda, üniversite giriş sınavlarındaki başarı oranları nedir?

    Cumartesi, 19 Ekim 2013 05:11

Bağlantılı Konular