Tanrıkulu, THK’nın yardım toplama yetkisinin kaldırılmasının nedenlerini Başbakana sordu

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanması istemi ile TBMM Başkanlığına sunduğu soru önergesi şöyle:

“Kurban derisi toplamada yetkili Kurum Türk Hava Kurumuydu. Türk Hava Kurumu’nun topladığı bu gelirlerin, yüzde 50’si Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na, yüzde 40’ı Türk Hava Kurumu’na, yüzde 4’ü Türkiye Kızılay Derneği’ne, yüzde 3’ü Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na, yüzde 3’ü Türkiye Diyanet Vakfı’na aktarılıyordu.

28777 Sayı ve 26 Eylül 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan “Yardım Toplama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Türk Hava Kurumu’nun bu yetkisi alınmıştır.

Bu bağlamda;

Böyle bir değişiklik yapılmasının sebebi nedir? Bu değişikliğin ekonomik ve sosyal sebepleri nelerdir? Türkiye’de, 2012 yılında toplanan kurban derisi geliri illere göre ne kadardır? Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’için bir gelir kalemi olan bu yardımların kesilmesi, bu kurumlarda bir gelir kaybına neden olmayacak mıdır? Bu kayıp nasıl telafi edilecektir?”

    Cumartesi, 19 Ekim 2013 05:09

Bağlantılı Konular