Keskin, toplu taşıma ihalesini sordu

Genel Başkan Yardımcısı Adnan Keskin’in İçişleri Bakanı Muammer Güler tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“Şanlı Urfa Belediyesi’nde, 2011 yılının temmuz ayından buyana 9 metrelik 55 toplu taşıma aracı çalıştığı, gerek basında gerekse Belediye Meclisinde bu araçların belediye şirketi olan Belsan A.Ş. tarafından leasing sistemi ile alındığı bazı belediye yetkilileri tarafından dile getirilmektedir. Söz konusu Leasing anlaşmasında mülkiyet hakkının Özdicle A.Ş.’de kalsa da kullanım hakkının Belsan A.Ş., dolayısıyla Şanlıurfa Belediyesi’nde gösterildiği, uygulamada 2011/195274 sayılı ihaleyi kazanan Özdicle A.Ş.’nin aynı araçları bu ihaleyle tekrar Şanlıurfa Belediyesi’ne kiraladığı da yine bu iddialar arasındadır.

1. Kullanım hakkı söz konusu belediyede olan bu araçların tekrar kiralama konusu yapılması yasalara uygun mudur?
2. Bu araçlara Belsan A.Ş. tarafından ne kadar kira ödemesi yapılmaktadır? 2011/195274 sayılı ihale ile Şanlıurfa Belediyesi bu araçlara ayda kaç lira aylık kira ödemektedir?
3. “9 metrelik” tabir edilen 55 aracın geçmişteki ve hâlihazırdaki mülkiyeti kime aittir? Bu araçların sahibi gözüken Özdicle A.Ş. ile Şanlı Urfa Belediyesi veya belediye şirketi olan Belsan A.Ş. arasında herhangi bir satın alma veya leasing anlaşması var mı? Varsa halen devam etmekte midir?
4. Şanlı Urfa Belediyesince yapılan 2011/195274 sayılı toplu taşıma ihalesi kapsamında, 2012 yılı içinde yapılan toplanan gelirlerin ve yapılan harcamaların aylık miktarları ne kadardır?
5. Belsan A.Ş. ve Özdicle A.Ş. nin ortakları kimlerdir? Ortaklık payları ne kadardır?”

    Perşembe, 30 May 2013 13:53

Bağlantılı Konular