Erdoğan Toprak: “Hiçbir iktidar polis zoruyla ayakta kalmamıştır, AKP’de kalmayacaktır”

“Yurttaşa bu kadar gaz sıkmak ve bu denli şiddetli müdahale etmek AKP’nin psikopatolojik bir vaka haline geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye ruh sağlığını yitirmiş bir iktidar tarafından yönetilmektedir.”

“Polis zoruyla imar planı uygulayan tek hükümet AKP’dir.”
CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, AKP’nin Türkiye’de olağanüstü hal rejimi uyguladığına dikkat çekerek, “günden güne eriyip yok olan bir parti polis marifetiyle ayakta kalmaya çalışıyor ama bu nafile bir çabadır” dedi.

Erdoğan Toprak’ın Açıklaması şöyle:
“Direnme, hak talep etme ve yaşam alanını koruma hem anayasal bir hak hem de evrensel insan hakları sözleşmelerinin en temel hususudur. İstanbul Gezi Parkında yaşananlar ve Türkiye’nin hemen her kentinde uygulanan polis şiddeti sadece polisiye bir olay değildir. Bunun bütün sorumluluğu AKP’dedir. Daha doğrusu bu sorumsuz ve insanlıktan uzak müdahale biçimleri AKP’nin eseridir.

AKP bugün dizginlerinden boşalırcasına bir şiddetle toplumu dönüştürmeye, hak arayanları sindirmeye ve mücadele edenleri bastırmaya çalışmaktadır. Statlarda, sokaklarda, düğünde, kahvehanede hemen her yerde nerde bir insan topluluğu oluşsa polis oraya hemen müdahale ediyor. Yurttaşa bu kadar gaz sıkmak ve bu denli şiddetli müdahale etmek AKP’nin psikopatolojik bir vaka haline geldiğini ortaya koymaktadır. Türkiye ruh sağlığını yitirmiş bir iktidar tarafından yönetilmektedir.

AKP gün geçtikçe eriyor. Bütün Türkiye artık AKP’nin gerçek yüzünü görüyor. AKP’nin yüzündeki demokratlık maskesi düşmüş ve o maskenin ardındaki ceberut, otoriter ve faşizan yüz ortaya çıkmıştır. AKP’nin tek amacı devletin bütün imkânlarını kullanarak iktidarda kalmaktır. Bu yüzden bu kadar çok şiddete başvuruyor, bu yüzden çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek demeden herkese saldırıyor. Ancak hiçbir iktidar polis zoruyla ayakta kalmamıştır, AKP’de kalmayacaktır.

Dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde imar değişiklikleri hükümet baskısı ve dayatmasıyla yapılmaz. Değişiklikler o bölgede yaşayan insanlara sorulur ve referandum yapılır. Diktatörlüklerde ben yaptım oldu mantığı vardır. Demokratik bir rejimde halk bir kararı protesto ediyorsa hükümetler kararlarını yeniden gözden geçirir ve halkın istemleri doğrultusunda karar alır. Polis zoruyla imar planı uygulayan tek hükümet AKP’dir.”
 

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 30 May 2013 13:49

Bağlantılı Konular