"Eğitim Fakültelerinden mezun olan gençlerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?”

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu:”Eğitim Fakültelerinden mezun olan gençlerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir?”

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU                                                                                                     İstanbul Milletvekili

Milli Eğitim Bakanı Sayın Nabi AVCI yaptığı bir basın açıklamasında şunları ifade etmiştir: “Şu anda öğretmen adayı olan, öğretmen yetiştiren eğitim fakültesinden mezun olan gençlerin sayısı ile bakanlıkta istihdam edilebilecek öğretmen sayısı ne yazık ki birbirini karşılamıyor. Çok sayıda atama bekleyen öğretmen adayı var. Bakanlığın en ideal koşullarda, yani bütün derslik eksikliklerimizin giderildiği, bütün dersliklerin tamamlandığı ve her derslikte en fazla 30 öğrencinin eğitim gördüğü, bütün okullarda tekli eğitime geçildiği durumda bile, bakanlığın bütün branşlarda istihdam edebileceği öğretmen sayısı 125 bin. Buna mukabil şu anda bu okullardan mezun olan gençlerimizin sayısı 250 bin civarında.“

Bu bağlamda;

Eğitim fakültelerinden mezun olan bu gençlerin mağduriyeti nasıl giderilecektir? Öğretmen ihtiyacı ortadayken, eğitim fakültesinden ihtiyacın çok üstünde mezun verilmesine neden onay verilmiştir? Sadece öğretmenlik formasyonu alan bu gençlerin bir gelecek kurması, istihdam dünyasında aldıkları formasyona uygun bir iş bulabilmeleri için herhangi bir yönlendirme veya rehberlik hizmetiniz olacak mıdır? Eğitim fakültesinden mezun olmalarına rağmen, bu eğitimin gerektirdiği mesleği yapamamaktan dolayı, bu alan ayrılan kamu kaynağının etkin ve verimli kullanılmadığı ortadadır. Bu şekilde boşa harcanan kamu kaynağı ne kadardır? İhtiyaç duyulan öğretmen sayısı belirli olmasına rağmen neden halen eğitim fakültelerine ihtiyaç duyulundan çok öğrenci alınmaktadır? “

    Salı, 15 Ekim 2013 21:09

Bağlantılı Konular