Haluk Koç, Milli Eğitim Bakanına sordu

Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç: "Milli Eğitim Bakanına sordu: “Yabancı ülkede eğitim gören öğrencilere sınav şartının kaldırılmasının nedeni nedir? Bu uygulama Türkiye’de ortaöğrenimini bitiren öğrencilerimize haksızlık değil midir?"

Koç’un soru önergesi şöyle:


“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

ANKARA

Aşağıdaki sorularımın Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI  tarafından  yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Prof. Dr. Haluk KOÇ

Samsun Milletvekili

Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile 2013-2014 eğitim-öğretim yılında, ortaöğretimlerini yurtdışında bitirmeleri şartıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler, üniversiteyi Türkiye’de okumak istediklerinde üniversite sınavına girmeyecek, harç, ‘öğrenci katkı payı’ ödemeyecekleri belirtilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) bu yasa değişikliğinin dışında geçen yıl, “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar Son Şekli” adı altında yayınladığı yönetmelikle, yabancı öğrenci kabul etmek isteyen üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinin birinci, ikinci öğretimleri ile uzaktan eğitim ve açık öğretim programlarında kontenjan ayrılmasını kararlaştırmıştı. Uygulama bu sene başladı.

YÖK’ün geçen yılki sınavsız üniversite düzenlemesinden önce, Türk öğrenciler Türkiye’de üniversite eğitimi almak istediklerinde, YÖK tarafından yapılan yabancı öğrenci sınavına girmek zorun dalardı. Buna ek olarak Türk öğrenciler, Türkiye’ye geldiklerinde de üniversitelerine öğrenim ücreti ödeme şartı vardı. Yeni düzenlemede ise öğrenciler hem sınava girmeyecek hem de ücret ödemeyecek. Eğitim ücreti en yüksek olan Tıp Fakülteleri’nin yabancı öğrencilerden aldıkları öğrenim ücreti 15 bin TL’ye kadar ulaşıyordu.

Üniversiteler, kabul koşullarını kendi belirleyecek. Türkçe yeterliliği, lise akreditasyonu ve not ortalamaları gibi kriterler üniversitelerce belirlenebilecek. Üniversitenin aradığı uygun şartları taşıdığında her isteyen Türk öğrenci istediği bölüme girebilecek. Öğrenciler YÖK onayı ile eğitime başlayacak.


Bu durumlara göre,

1)-   Yabancı ülkede eğitim gören öğrencilere sınav şartının kaldırılmasının nedeni nedir?

2)-    Bu uygulama Türkiye’de ortaöğrenimini bitiren öğrencilerimize haksızlık değil midir? Bu ihtiyaç neden doğmuştur?

3)-  Yabancı ülkede eğitim gören öğrencilerin Türkiye’de yüksek öğrenimde okumaları halinde harçların kaldırılmasının nedeni nedir?

4)-  Üniversiteler sınavsız anılan öğrencilerin bölümlere yerleştirilmesinde hangi kriterlere  göre yerleştirme işlemi yapacaktır? Bu işin kontrolü ve denetimi nasıl sağlanacaktır?

5)-      Türkiye’de ortaöğrenimini bitiren öğrenicilere aynı uygulamayı yapmayı     düşünüyor musunuz?

6)-     Ön lisans programlarında okuyan öğrenciler neden sınavsız lisans tamamlama eğitimine alınmamaktadır?

7)-  Halen üniversitelerin ikinci öğretimde okuyan öğrencilerimizden harç alınmaktadır. Yabancı ülkelerde lise öğrenimini tamamlayan ve sınavsız olarak üniversitelerin ikinci Öğretimlerine yerleştirilen öğrencilerden ikinci öğrenim harcının tamamı alınacak mıdır?

8)-     Harç alınmaması ile ilgili olarak kamu zararını ve kamu vicdanın sarılmasını karşılamayı nasıl düşünüyorsunuz?

9)-    Ülkemizde  Eğitim  gören  öğrencilere  zor  bir  sınav  sonu  uygulamaya koyduğunuz haksızlığı nasıl izah etmeyi düşünüyorsunuz?

10)-    Türkiye’de ortaöğretimi bitiren öğrenciler yıllarca üniversiteye hazırlanıp zor bir sınavı ancak başarması halinde üniversite okuma hakkını elde ederken yurt dışında ortaöğrenimini bitirenlerin kolayca üniversiteye girmeleri eşitsizlik ve haksızlık değimlidir? Bu haksızlığı nasıl gidermeyi düşünüyorsunuz?”

    Cumartesi, 12 Ekim 2013 05:25

Bağlantılı Konular