Sezgin Tanrıkulu, TOKİ'yi Başbakan'a sordu

Tanrıkulu’nun kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:


Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

1-    Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ), 7 şirkete verilen projelerle toplam 774 milyon TL zarara uğratıldığı iddiası doğru mudur?

2-    Yüzde 99’u (doksan dokuz) TOKİ’ye ait olan ve o dönemde Yönetim Kurulu Başkanı olarak Çevre ve Şehircilik Bakanı Sayın Erdoğan Bayraktar’ın oturduğu Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın2003-2004 yıllarında “Kaynak Geliştirme Projeleri” adı altında “kat karşılığı/hasılat paylaşımı” yöntemiyle ihale ettiği 7 ayrı yapım işinde mevzuata aykırı işlemler yaptığı inşaat yapılmak üzere şirketlerin aldığı devlete ait arsaların değerinin düşük gösterildiği, buna karşılık müteahhit giderlerinin şişirilmesiyle devletin 774 milyon TL zarara uğratıldığı iddiası doğru mudur?

3-    Yapılan sözleşmelere göre 7 projeden, şirketlerin karını da içeren toplam 738 milyon TL’lik maliyet düşüldüğünde, 1 milyar 544 milyon TL kâr elde edilecekken EGYO’nun yalnızca 770,6 milyon TL kâr payı alarak,  774 milyon TL zarara uğratıldığı doğru mudur?

4-    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında belirtildiği üzere 7 projenin ekonomik büyüklüğü ve toplam iş hacmi, uygulama aşamasında yapılan imar planı değişiklikleri sonucu artırılan 3 milyar TL civarına ulaştığı; 7 projenin toplam maliyetinin 900 milyon TL civarında olmasına karşın EGYO’nun söz konusu projeleri kendi öz kaynaklarıyla yapmış olması halinde 2,1 milyar TL kâr elde edeceği iddiası doğru mudur?

5-    Emsallerine göre bariz şekilde düşük fiyatlarla elden çıkarılan devlet arsaları karşılığında EGYOnun, 7 projeden sadece 995 milyon TL hasılat payı almakla yetindiği, 2,1 milyar TL’lik kârdan EGYO’ya kalan 995 milyon TL hasılat payı düşüldüğünde 1,1 milyar TL tutarındaki kamusal servetin, örtülü kazanç şeklinde yüklenici firmalara aktarılarak kamunun zarara uğratıldığı iddiası doğru mudur?

6-    Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu, işlemleri gerçekleştirenler hakkında, Başbakanlık Teftiş Kurulu ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ortak bir soruşturma yürütülmesini istemesine karşın,  Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkanı olarak işlemlerde sorumluluğu bulunmasına karşın, üst düzey görevlilere ilişkin herhangi bir işlem yapılmadığı bazı alt düzey görevlilere sadece uyarı cezası verilerek yolsuzluğun üstünün  örtüldüğü doğru mudur?

7-    TOKİ’nin söz konusu projesinde arazilerini sattığı 7 ( yedi ) firmanın unvanları nelerdir?

8-    TOKİ’nin 7 adet (yedi) şirkete sattığı arazilerin miktarı, satış tutarları ve arazilerin tam adresleri, ada ve parselleri nedir?

9-    Arazilerin satışları ile ilgili düzenlenen ihalenin tarihleri, ihale yöntemleri ve arazilerin TOKİ tarafından satış tutarları ne kadardır?”

    Cumartesi, 12 Ekim 2013 04:36

Bağlantılı Konular