"Kıbrıs, AKP'nin oyuncağı değil"

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, yazılı bir açıklama yaparak Hükümetin Kıbrıs politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Loğoğlu’nun açıklaması şöyle:

“Dışişleri Bakanı Sayın Davutoğlu’nun son açıklamaları önümüzdeki dönemde Kıbrıs sürecinde önemli gelişmelerin yaşanacağına işaret etmektedir. Müzakerelerin kesildiği Ocak 2012’den bu yana kayda değer bir gelişmenin görülmediği Kıbrıs konusunda Davutoğlu “kritik bir eşikte olduğumuzu” ve “Rum ve Türk müzakerecilerin karşılıklı olarak Atina ve Ankara’yı ziyaretlerine ilişkin mutabakatın önemli psikolojik bir eşiğin aşılmasını sağladığını,” ileri sürmektedir.

Uzun süredir konuyu gündemin alt sıralarında tutan AKP iktidarının şimdi Kıbrıs meselesini ön plana çıkarması rastlantı değildir.  Çözümsüzlüğün Kıbrıs Türk halkının temel hak ve özgürlüklerinden uzun yıllardır mahrum bıraktığı düşünüldüğünde, çözümden bahsedilmesi olumludur.  Ancak Kıbrıs meselesinin Ada’daki iki halkın eşitliğine dayalı, adil ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasını her zaman destekleyen CHP, özellikle günümüz koşullarında konuya ilişkin temas ve müzakerelerde Rum tarafının iyi niyet ifadelerinin somut adımlarla desteklenmediği sürece bir anlam taşımadığını değerlendirmektedir.  Bu itibarla Sayın Davutoğlu’nun ifadeleri, kulağa hoş gelse de, güven verici değildir. CHP, Türk tarafının çok dikkatli davranması ve karşı tarafın iyi niyet gösterileriyle yetinmemesi gerektiği görüşündedir.  Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum temsilcilerinin çapraz Atina ve Ankara ziyaretleriyle aşılacak psikolojik eşiğin KKTC tarafına sağlayacağı yarar belli değildir.  Yunanistan ve Rum kesimi KKTC’yi tanımama noktasındaki tutumlarını rahatlıkla koruyabilecekken,  Rum kesimiyle doğrudan teması kabul eden Türkiye, özellikle AB ve ABD’nin, hava ve deniz limanlarının Rumlara açılması talebinden başlayarak, yeni baskılarına maruz kalabileceği açıktır.  Önerinin Rum tarafından gelmiş olması ve Sayın Davutoğlu’nun konuya ilişkin olarak değindiği ayrıntılara Rum kesimince teyit edilmemiş bulunması bu konudaki endişelerimizi güçlendirmektedir. Ekonomileri sıkıntıda olan Yunanistan ve Rum kesimi böyle bir açılımla kazanım sağlayacaklarını değerlendirmiş olmalılar ki Türk tarafına böyle bir öneride bulunmuşlardır.

Öte yandan, her cephede başarısızlığa uğrayan Sayın Davutoğlu’nun şansını bu sefer de “güçlü siyasi irade” aldatmacasıyla Kıbrıs’ta denemek isteyeceği anlaşılmaktadır.  Ancak Türkiye bugün yalnızdır ve Kıbrıs konusunda destek bulacağı pek çevre kalmadığı gibi Akdeniz’deki etkinliğini de Sayın Davutoğlu’nun politikaları nedeniyle yitirmiştir.  Koşullar Türk tarafının lehine değildir.  Sırf siyasi puan kazanmak için verilecek tavizlerle varılacak bir çözümü ise Türk tarafı benimsemeyecektir. Kıbrıs davamız Adalet ve Kalkınma Partisi’nin oyuncağı ve Sayın Davutoğlu’nun can simidi değildir.  “

    Pazar, 13 Ekim 2013 01:10

Bağlantılı Konular