Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapılması için kanun teklifi

Grup Başkanvekili Engin Altay, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik yapılması için TBMM’ye kanun teklifi verdi.
Altay’ın kanun teklifi ve gerekçesi şöyle:

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Milli Eğitim Temel Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifim ve gerekçesi ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. 10.10.2013

Engin ALTAY

Sinop Milletvekili

GENEL GEREKÇE

Bir milletler topluluğu olan Osmanlı İmparatorluğunun yıkılan küllerinin üzerinden filizlenen genç cumhuriyetimizin en önem verdiği alan eğitim sistemidir. Kalkınmanın ve modernleşmenin temel dayanağının çağdaş bir eğitim sisteminden geçtiğini bilen devrimin öncüleri aynı zamanda imparatorluktan ulus devlete geçişin sağlıklı temellerini de atmışlardır.

Cumhuriyetimizin önderleri Dönemin yoksunlukları ve buhranları arasında en özgün eğitim sistemini işletmeye çalışarak dünyaya örnek olmuşlardır. Bağımsızlık mücadelesi veren ulusal sınırlar içerisinde yer alan halkların “Türk Milleti” şiarıyla tasada ve kıvançta birlik sağlaması için çeşitli semboller ve antların eğitim sisteminde yer almasını öngörebilmişler ve genç dimağlar 80 yıldır büyük bir şevk ve coşkuyla bu antlara sahip çıkmışlardır.

Cumhuriyetimizin 90. Yılını yaşadığımız bu günlerde cumhuriyetin erdemleriyle ülkeyi yönetenler Cumhuriyetimizin kuruluş yıllarını “faşizm ve otokratik dönem diye eleştirmektedirler. Oysa faşizmle eleştirilen o dönem günümüzün sözde ileri demokrasi dönemi ile kıyaslanamaz ölçüde değerli bir dönemdir.

Büyük Atatürk’ten övgüler alan Dr. Reşit Galip’in çok kısa süren Milli Eğitim Bakanlığı günümüz eğitim bakanları ile kıyaslandığında altın bir dönem olarak eğitim tarihimizde yer almıştır. Darülfünun kavramını üniversite reformu ile modernleştiren Dr. Reşit Galip ulus bilinci oluşması için ilkokul öğrencilerine öğrenci andını bizzat yazarak hediye etmiştir.

Atatürk, İnönü dönemlerinin günümüzde sadece eleştirilip Menderes Dönemlerinin ise sadece övüldüğü bu günlerde Adnan MENDERES’in yakın arkadaşı ve ülküdaşı Dr. Reşit Galip’in 20. Ölüm yılında anma törenleri ve konferanslar düzenlemesi ve bunlara öncülük etmesi o dönemin felsefesi ve Dr. Reşit Galip’i anlamak için yeterli bir nedendir.

Fikri yapıları ve düşünce sistemini taşımamanın gerekçesini ilkokul çocuklarının okuduğu öğrenci andından alma gibi basit intikam anlayışının eğitim sistemi üzerinden test edilmesi kamusal sorumluluk taşıyan kişilere yakışmamaktadır. 23 Nisan 1923 tarihinden bu yana her sabah okul bahçelerinde okunan öğrenci andının ilköğretim kurumları yönetmeliğinden çıkarılması iktidarlara bundan sonra bu tür konularda daima takdir hakkı verecektir. Konunun kanunla düzenlenmesi ve bu tür toplumsal uzlaşı gerektiren kararlarda parlamentonun onayının olması demokratik sistemimiz için yararlı olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1- İlkokul öğrencilerinin vatan, cumhuriyet, Atatürk, Türk Milleti, saygı ve sevgi kavramlarını içselleştirebilmelerinin sembolü olarak her eğitim-öğretim gününde toplu olarak okunması amaçlanmıştır.

MADDE 2- Yürürlük maddesidir.

MADDE 3- Yürütme maddesidir.

MİLLİ EĞİTİM TEMEL KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14.06.1973 tarihli 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 23. Maddesinin 1’inci fıkrasının 3’üncü bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.

4. İlkokullarda öğrenciler, her gün dersler başlamadan önce öğretmenlerin gözetiminde topluca aşağıdaki “Öğrenci Andı” nı söylerler.

“Türküm, doğruyum, çalışkanım,

İlkem; küçüklerimi korumak, büyüklerimi saymak, yurdumu, milletimi özümden çok sevmektir.

Ülküm; yükselmek, ileri gitmektir.

Ey Büyük Atatürk! Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime ant içerim.

Varlığım Türk varlığına armağan olsun.

Ne mutlu Türküm diyene!”

Yabancı uyruklu öğrencilerin “Öğrenci Andı”nı söyleme zorunluluğu yoktur.

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.”

Anahtar Kelimeler
    Cumartesi, 12 Ekim 2013 01:25

Bağlantılı Konular