Suriyeli sığınmacıların eğitim hakkı ne olacak?

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, Başbakana sordu:”Suriyeli sığınmacılara Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görme hakkı verilmiş midir?”

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin TANRIKULU

İstanbul Milletvekili

1. Suriyeli sığınmacılara Türkiye’deki üniversitelerde eğitim görme hakkı verilmiş midir? Verildi ise hangi şehirlerde ve hangi üniversitelerde eğitim görme hakkı verilmiştir?

2. Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören Suriyeli sayısı nedir?

3. Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen kişilerin sayısı nedir?

4. Suriye’de yaşanan iç savaş sonrası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen Suriyeli sayısı nedir?

5. Son 3 yıl içinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçen yabancıların uyrukları nedir? “

    Cumartesi, 12 Ekim 2013 00:50

Bağlantılı Konular