“Hukuk tanımazlık AKP iktidarlarında sıradan hale geldi!”

CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, tapu kayıtlarında Kınık halkının kullanımına mera olarak tahsis edilen arazilerin bir şirkete 49 yıllığına kiraya verilmesini Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sordu.



Kınık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından, Kınıklı süt üreticilerinin kaba yem gereksinimini karşılama amaçlı tarımsal faaliyetin yapıldığı, 1200 dekar alanın Kamu Taşınmazlarının Yatırımlara Tahsisine İlişkin Usul ve Esaslar çerçevesinde bir şirkete kiralanmasının hukuki sakatlığı beraberinde getirdiğini söyledi.

Söz konusu yerde, tapu kayıtlarında Kınık halkının kullanımına şerhinin bulunduğunu belirten Güler, “ortada böyle bir gerçek varken nasıl olur da Kınıklılara mera olarak verilen bir yer bir şirkete kiralanarak Kınıklıların elinden alınır. Burada hukuki bir sorun var. Zaten konu S.S. Kınık İlçesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından yargıya götürülmüş olup yargı süreci devam etmektedir” dedi.

İdarenin bütünlüğüne aykırıdır!

Konunun idarenin bütünlüğü açısından da sorun yarattığına değinen CHP’li Güler, “Kamuda yönetimde bütünlük ilkesi bu olayla ihlal edilmiştir. Devletin tapu kayıtlarında şerh düşülen bir konu bir başka kurumu tarafından yok sayılmakta görmezden gelinmektedir. Tapu işlemlerinde hemen herkes bilir. Kullanım hakkı olmayan basit bir taşınmaz, üzerinde intifa hakkı olmayan bir yer, bedava verilse bile kimse tarafından alınmaz. Burada nasıl bir işgüzarlık yapılmış da intifa hakkı Kınıklılara ait bir arazi bir şirkete 49 yıllığına kiraya verilmiştir. Bu durum ancak hukuk tanımaz uygulamaların sıradan hale geldiği AKP iktidarlarında görülebilir” dedi.

“Kınıklı üreticiye maliyetine yem sağlıyor”

Kınık’ta yapılan tarım ve hayvancılığın halkın temel geçimini oluşturduğunu, bu nedenle Kınık halkınca kullanılan toprakların Kınıklılarda kalması gerektiğini söyleyen Güler, “Ovada bulunan, sulu tarımın elverişli olduğu alanlardan elde edilen ürünler Kınıklı süt üreticisinin maliyet fiyatlarında ve taksitle yem temin etmesinde önemli bir gereksinimi karşılayan dolayısıyla süt üretiminde yaşamsal bir öneme sahiptir” dedi.

Konuyla ilgili konuşan CHP Kınık İlçe Başkanı Ramazan Pamukçu, “Kınıklılara mera olarak verilen ve tapu kayıtlarında da böyle tescillenen toprakları bu zamana kadar nasıl Kınıklılar kullandıysa bundan sonra da böyle olmalıdır. Kınıklılara ait, mera olarak resmiyeti olan bir yer nasıl olur da birilerine verilebilir? Biz Kınık halkı olarak buna razı gelmeyecek ve haklarımızı sonuna kadar aramaya devam edeceğiz. Konu mahkemede olup takip ediyoruz. Kınık’ın başka gelir getiren alanları yok. Hükümetten de istihdam yaratacak, gelir getirecek bir şey alamıyoruz. Üstüne bir de elimizdekileri almaya çalışıyorlar bu nasıl iş” dedi.

İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına verdiği soru önergesinde yönelttiği sorular şunlar:

1-) Hazineye ait, toplulaştırma öncesi tapuda mera tahsis şerhi bulunan bu arazinin özel bir şirkete kiralanmasına ilişkin sözleşme nasıl düzenlenebilmiştir?

2-) Devletin tapu kayıtlarında toplulaştırma öncesi tahsisli mera şerhi olmasına karşın sözleşme hangi kurum – taraflar marifetiyle ve yasal gerekçelere göre yapılmıştır?

3-) Üzerinde yargı süreci devam eden ve tedbir konulan, toplulaştırma işlemlerinde herhangi bir komisyon ya da yetkili organ kurulmadan, Kınık halkının intifasına mera olarak tahsis şerhi bulunan arazi nasıl kiraya verilmiştir?

4-) Yargı süreci devam eden, yapılan iş ve işlemlerde hukuk ve idarenin bütünlüğü ilkesi ihlal edilen söz konusu yer ile ilgili nasıl bir yöntem izlenecektir?

    Çarşamba, 09 Ekim 2013 15:12

Bağlantılı Konular