Sezgin Tanrıkulu, deli dana ve kuş gribi hastalıklarını TBMM gündemine taşıdı

Tanrıkulu’nun Başbakan tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- Türkiye’de 2003–2013 yılları arasında toplam kaç kişiye Deli Dana (Creutzfeld-Jakob hastalığı ile aynı semptomlara sahip) ve Kuş Gribi hastalıkları teşhisi konulmuştur?
2- 2003–2013 yılları arasında Deli Dana ve Kuş Gribi hastalıklarından ölen kişilerin sayıları nedir?
3- 2012 ve 2013 yılları içerisinde kaç kişiye Kamu, Üniversite ve Özel hastanelerdeki tedavileri sonucu Creutzfeldt-Jacob hastalığı teşhisi konulmuştur?
4- 2013 yılı içerisinde İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Creutzfeldt-Jacob teşhisi konulan hasta sayısı nedir?
5- Sağlık Bakanlığının hastanelere gizli bir genelge göndererek Creutzfeldt-Jacob hastalık teşhislerini kamuoyuyla paylaşmamaları yönünde uyarıldıkları doğru mudur?
6- Sağlıksız et ve süt ürünleri tüketimi sonucu geliştiği bildirilen Creutzfeldt-Jacob teşhisi konulan hastalardan hayatlarını kaybedenlerin sayısı nedir?
7- Sağlık Bakanlığı’nın, Creutzfeld-Jakob hastalığını, hastaneler ve hekimlerce bildirilmesi zorunlu hastalıklar listesinde, parantez içinde halk arasındaki tabiriyle “Deli Dana” hastalığı olarak belirttiği de göz önüne alındığında iktidarınızın et ve hayvan ürünleri ile ilgili yanlış ithalat uygulamaları sonucu, Türkiye’de Deli Dana hastalığının baş göstermeye başladığı kamuoyundan neden gizlenmektedir? Kamuoyu neden uyarılmamaktadır?
8- Creutzfeld-Jakob (Deli Dana) hastalığının önlenmesi için gerekli tedbirler acilen alınmaya başlanmış mıdır? Alınan tedbirler nelerdir?

    Pazartesi, 07 Ekim 2013 12:05

Bağlantılı Konular