CHP Türkiye’nin Çin’den 4 milyar dolarlık füze savunma sistemi alma kararını sordu

Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu’nun Başbakan Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle;

“26.09.2013 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi, uzun menzilli füze savunma sistemi konusunda aldığı kararı şu ifadelerle kamuoyuna duyurmuştur:

“Uzun menzilli bölge have ve füze savunma sistemi projesi kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti’nde yerleşik CPMIEC kuruluşu ile değerlendirmeye esas teklif bedeli üzerinden, sistemlerin ve füzelerinin Türkiye’de ortak üretimini sağlayacak şekilde sözleşme görüşmelerine başlanmasına….karar alınmıştır.”

Basındaki haberlere göre, Türkiye Çin’den ortak üretim yöntemiyle 4 milyar dolarlık FD-2000 füze savunma sistemi almaya karar vermiş ve iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmıştır. Fakat, söz konusu anlaşmanın NATO’nun hava savunma sistemiyle uyuşmadığı, Türkiye’nin NATO’daki müttefiklerinin güvenliklerini de tehlikeye atabileceği NATO yetkilileri tarafından belirtilmekte ve CPMIEC şirketine 2006 yılından beri ABD’nin yaptırım uyguladığı bilinmektedir.

Karara yönelik tepkileri üzerine Hükümet yetkilileri ‘verilmiş bir karar yok, görüşmeler sürüyor’ yanıtını vermişlerdir.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere hükümetleri söz konusu görüşmelerin NATO standartlarına ve ruhuna aykırı olduğunu vurgulamaktadırlar. ABD yönetimi anlaşmaya ilişkin ciddi kaygılarını Türk Hükümeti’ne yüksek düzeyde ilettiklerini söylemiştir.

Anlaşmaya ilişkin teknik kaygılara ek olarak, Türkiye’nin Batı’yla ilişkilerinin zedeleneceği ileri süren analistler, Hükümet’in bu anlaşmayla siyasi bir tercihi ortaya koyduğu görüşünü savunmaktadırlar.

Bu durumda yanıtlanması istenen sorular şunlardır:

1) Uzun menzilli füze savunma sistemine ilişkin görüşmelerde Çinli CPMIEC firmasının tercih edilmesinin ekonomik ve siyasi sebepleri nelerdir?
2) CPMIEC firmasıyla yapılacak sözleşme görüşmeleri ulusal güvenlik politikamız ve çıkarlarımızla nasıl bağdaşmaktadır?
3) Batılı ülkelerden uygun fiyatlarla teknoloji transferi şansı ortadan kalktığı için Türkiye’nin CPMIEC firmasına yönelmek zorunda kaldığı doğru mudur?
4) Ortak üretim veya müteakiben Türkiye’nin alınan teknoloji ile geliştirebileceği yeni sistemlerle başka pazarlara kendi başına çıkması için gerekli koşul ve garantiler alınmış mıdır? Alınmışsa bu garantiler nelerdir?
5) Satın alınan söz konusu füze savunma sistemi, yeni NATO Füze Kalkanı ve mevcut Hava savunma sistemi vb. sistemlerin gerektirdiği NATO standartlarını karşılamakta mıdır? Sistemleri NATO’ya uyumlu olmadığı bilinen bir şirketle görüşülmesinin gerekçesi nedir?
6) Ülke savunmasını ilgilendiren alımlarda tek kriter alınan malzemenin maliyeti midir?
7) Çinli firmanın ABD’nin yaptırım uygulanan firmalar listesinde olması Türkiye-ABD ilişkilerini ve iki ülke arasında varolan savunma anlaşmalarını nasıl etkileyecektir?
8) Satın alınan Çin füze savunma sisteminin NATO sistemlerine entegre edilemeyeceği doğru mudur?
9) NATO sistemleri ile entegre edilebilecekse; NATO ve Türkiye’nin sahip olduğu mevcut sistemlerle bütünleştirmek için gerekli ara yüz kaynak kodlarını kim sağlayacaktır?
10) NATO Füze Kalkanı, diğer ulusal ve NATO komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon için ortaya çıkacak ilave maliyet nedir? Kim karşılayacaktır?
11) Bu sistem hangi ulusal güvenlik stratejileri, öngörü ve tehdit değerlendirmelerine dayanarak alınmıştır?
12) Aynı firmanın İran ve Suriye gibi komşularımıza da teknoloji transferi yaptığı veçhile anılan ülkelerin aynı firmadan alınan teknoloji ile söz konusu hava ve füze savunma sistemlerimizi susturmak için Elektronik Karşı Tedbirleri (EKT) geliştirmesi olanağı dikkate alınarak; EKT’nin engellenmesi için hangi tedbir ve garantiler alınmıştır?
13) Türkiye’nin söz konusu sistemleri almasına Batı dünyasından gelen tepkilerin nedenleri nelerdir?
14) Türkiye, Batı dünyasıyla ilişkilerini savunma anlaşmaları yoluyla gözden mi geçirmektedir? İhalede CPMIEC firmasının tercih edilmesi siyasi bir tercihin yansıması mıdır?”

    Çarşamba, 02 Ekim 2013 16:10

Bağlantılı Konular