Tanrıkulu, Başbakana TRT’deki yolsuzlukları anlatan "Türkiye Rant Televizyonu" kitabındaki iddiaları sordu

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, TRT’nin, eski çalışanlarından Mustafa Aşçı’nın TRT’deki yolsuzlukları açıkladığı  “Türkiye Rant Televizyonu” adlı kitabında yer alan TRT’deki yolsuzluklara ilişkin olarak kaleme aldığı:

Konuyla ilgili olarak,
1- Yolsuzluklar için üç aşamalı hazırlık yapılmış mıdır?
2- İlk aşamada çok sayıda taşeron işçi, evrak işleriyle görevlendirilmiş midir?
3- İkinci aşamada, evrak üzerinde denetimin gevşekleştirilmesi için evrak hareketlerini kontrol eden Bütçe Kontrol Müdürlüğü’ne bağlı prodüksiyon biriminin 28 Şubat 2011′de görevine son verildiği iddiası doğru mudur?
4- Üçüncü aşamada ise sahte imzayla belge üretilerek, TRT bünyesinde 454 bin 462 TL. Tutarında yolsuzluk yapılmasına ortam hazırlandığı iddiaları doğru mudur?
5- TRT Müzik kanalı, hangi reklam şirketlerine 4 Mart 2011, 21 Nisan 2011, 3 Ağustos 2011tarihlerinde ne kadarlık ödemede bulunmuştur?
6- TRT’nin söz konusu reklam şirketine 301 bin liralık son ödemesinde evrakların yetkisiz taşeron işçilerin tarafından taşındığı, taşeron işçilerin olayda bir nevi maşa olarak kullanıldığı doğru mudur?
7- Ayrıca taklit imzayla yolsuzluğun gerçekleştirildiği, para miktarının Ziraat Bankası Ortaköy Şube çalışanlarından biri tarafından şüpheli bulunarak Muhasebeden Sorumlu Televizyon Müdür Yardımcısı Hüseyin Başusta’ya haber verildiği ardından ödemeye ilişkin imzaların sahte olduğunun ortaya çıktığı doğru mudur?
8- 301 bin TL. tutarındaki ödeme emrini hangi TRT yetkilileri imzalamıştır?
9- Ödem talimatındaki, belgesindeki imzalar kime aittir?
10- 2010 yılında TRT Yönetimi tarafından bir genelge yayınlanarak, taşeron işçilerin evrak işlerinde kullanılmasının yasaklanmasına karşın bu yasağa uyulmamasının ve TRT kurumunun zarara uğratılmasına davetiye çıkartılmasının sorumluları kimlerdir?
11- 3 Ağustos 2013 tarihinde yapılan son ödemenin TRT’ye iade edilmesine rağmen toplam 152.647 TL. tutarındaki diğer ödemelerin halen tahsil edilmemesinin sebebi nedir? Bu tutarlar ne zaman tahsil edilecektir?”

    Çarşamba, 02 Ekim 2013 10:38

Bağlantılı Konular