"Zaman savaş için değil, barış için çalışmak zamanıdır."

Yazılı bir açıklama yapan Loğoğlu bu konuda şunları söyledi;

“BM Güvenlik Konseyi’nin Suriye için ilk kez ortak bir duruş sergileyerek oybirliğiyle aldığı karar olumlu ve umut verici bir gelişmedir. Öncelikli hedefi ülkeyi kimyasal silahlardan arındırmak olan bu karar daha geniş anlamda Suriye’de barış ve istikrarın yolunu da açmıştır. Bu karar aynı zamanda diplomasinin savaş çığırtkanlığı karşısındaki üstünlüğünü de tescil etmiştir.

Söz konusu kararın kapsamına Suriye’de çatışan bütün grupların girdiğinin altını çizerek, kimyasal silahlar bağlamında Suriye rejim ve muhalefetinin kendilerine düşen sorumlulukları tam olarak ve beklenen zaman içerisinde yerine getirmelerini beklemekteyiz.  Keza Suriye’nin komşularının da anlaşmanın hayata geçmesini aksatacak ve engelleyecek faaliyet ve eylemlerden kaçınmaları ve bu tür girişimleri önlemeleri anlaşmanın uygulanması ve Suriye’nin geleceği açısından büyük önem taşımaktadır.

CHP öteden beri Suriye sorunun diplomasinin bütün olanakları kullanılarak siyasi bir çözüme kavuşturulmasından yana bir yaklaşım izlemiş ve ayrıntılı önerilerde bulunmuştur.  “Cenevre 2” benzeri bir öneriyi yaklaşık iki yıl önce kamuoyuna açıklayan CHP, bununla yetinmeyerek BM Güvenlik Konseyinin bir ateş-kes çağrısında bulunmasını gündeme getirmiş ve ABD-Rusya mutabakatından hemen önce de Suriye’de kimyasal silahların yasaklanması teklifini açıklamıştır.  AKP iktidarı, bütün dünyada kabul gören ve yürürlüğe konan bu önerilerimizi reddetmek yerine, en az birine bile sahip çıkmış olsaydı, hem Suriye’nin durumu, hem Türkiye’nin konumu ve itibarı bugün çok farklı olabilirdi.

CHP, kimyasal silah anlaşması uygulanmaya çalışılırken Kasım sonunda Cenevre’de toplanması beklenen Suriye Konferansının başarısı için somut ve yapıcı katkılar yapmayı sürdürecek ve AKP iktidarını da bu yönde teşvik etmeye devam edecektir.  Zaman savaş için değil, barış için çalışmak zamanıdır.”

Anahtar Kelimeler
    Cumartesi, 28 Eylül 2013 19:26

Bağlantılı Konular