"2012-2013 yılları arasında iç güvenlikle sosyal koruma harcama kalemleri arasındaki oran nedir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu konuyla ilgili soru önergesi şöyle:

“İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi, Türkiye’de İç Güvenlik Harcamaları: 2006-2013 başlıklı değerlendirmesinde, iç güvenlik harcamalarının artışına dikkat çekmektedir. Söz konusu değerlendirmede şu verilerin altı çizilmektedir:
2012 yılı başında Bütçe Kanunu yayınlandığında iç güvenlik harcamalarının düşürülmesinin planlandığı görülmüştü. Ancak gerçekleşen iç güvenlik harcamaları incelendiğinde 2006 yılında 10 milyar  TL olan harcamaların son yedi yılın en yüksek seviyesine çıkarak 2013 yılında 27 milyar TL kanunlaşan harcama tutarı olduğu görülüyor. Cari fiyatla olan bu harcamalar GSYH’ya oran olarak incelendiğinde de iç güvenlik harcamalarında bir artış yaşandığı görülüyor. Harcamalardaki artışta İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nün harcamalarındaki artışın katkısı bulunuyor.
İç güvenlik harcamalarında en büyük payın Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olduğu görülüyor. 2006 yılında harcama 5 milyar TL iken bu miktar 2012 yılında 13 milyar TL’ye yükseldi. Bu büyümenin daha da artacağı görülüyor. 2013 yılı kanunlaşan harcama tutarı 14 milyar 777 milyon TL. 2014 için bütçe öngörüsü 16 milyar TL.
Bu artışların içinden “sermaye giderlerinin” 2012 yılından itibaren TOKİ tarafından Güney Doğu ve Doğu Anadolu illerine yapılan 250 adet Karakol inşaatı nedeniyle, “mal alımlarının” ise biber gazı alımları nedeniyle olup olmadığını bilebileceğimiz bir kaynak bulunmuyor.

2011 ve 2012 gerçekleşen harcamalar karşılaştırıldığında, daha önceki yıllardaki artış trendinden ve GSYH’nın artış hızından daha hızlı bir artış gösteren harcama olarak örtülü ödenek harcamalarını da içeren Gizli Hizmet Giderleri’ndeki artış göze çarpıyor. 2006 yılında bu rakam 293 milyon TL iken 2011 yılında 627 milyon TL’ye çıkmış ancak çok hızlı bir artış ile 2012 yılında 1 milyar TL ye yükseldiği görülüyor. Bu artışın esas olarak Suriye’ye yönelik harcamalardan kaynaklandığı düşünülebilir.
İç güvenlik harcamalarının içinde İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, köy koruyucularının maaşları, gizli hizmet giderleri, savunma hizmetleri harcamaları, kamu düzeni ve güvenlik harcamaları, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı gibi kalemler bulunmaktadır.

Bu bağlamda;

1- İç güvenlik harcamalarındaki artışın sebepleri nelerdir?
2- 2012-2013 yılları arasında iç güvenlikle sosyal koruma harcama kalemleri arasındaki oran nedir?
3- 2012 ile 2013 yıllarında örtülü ödenekten iç güvenlik harcamaları için kaç TL aktarılmıştır?
4- 2014 yılı için ne kadar iç güvenlik harcaması öngörmektesiniz?
5- Verilere göre dış güvenlik harcamaları ciddi bir artış göstermezken, iç güvenlik harcamalarında gözle görülür bir artış olmaktadır. Bu artışın, anayasal hakkını kullanarak toplu gösteri-yürüyüş yapan yurttaşlara yönelik müdahalelerden kaynaklandığını kabul ediyor musunuz?
6- İç güvenliğe yapılan harcamaları azaltmak için toplumsal gösteri ve eylemlere yönelik müdahaleleri azaltmayı, demokratik talepleri zor kullanarak bertaraf etmek yerine söz konusu talepleri yerine getirerek iç güvenli harcamalarını azaltmayı ve söz konusu harcamaları eğitim, sosyal hizmetler, sosyal güvenlik, sağlık gibi alanlara aktarmayı düşünmekte misiniz?
7- Size göre demokrasinin maliyeti mi daha yüksek yoksa toplumsal muhalefeti bastırma çalışmalarının mı?”

    Pazartesi, 30 Eylül 2013 15:05

Bağlantılı Konular