"Demokratikleşme paketinize yönelik eleştirileri dinleyip taleplere göre revize edecek misiniz?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

AKP hükümetinin söylemleri ve icraatları arasındaki uçurumun çok tipik bir örneğiyle daha karşı karşıyayız. Türkiye’de çok köklü demokrasi sorununu gidereceği iddiasıyla aylardır kamuoyundan gizli tutulan “Demokratikleşme Paketi”nin açıklanacağı toplantıya, tam da demokrasi taleplerini aktarmaktaki ısrarcılıklarıyla öne çıkan bazı gazete ve televizyon kanallarının “yer darlığı” gerekçesiyle davet edilmemesi, bir kara mizah örneğidir. Gizlice bir “Demokrasi” paketi hazırlıyorsunuz ve en çok demokrasi talebini aktaran yayınları da toplantıya sokmuyorsunuz! Hep söylüyoruz, hükümetin sözüne değil, icraatına bakın. Söz konusu hadise de AKP’nin “demokrasi” söylemiyle faşizan uygulamaları arasındaki keskin farklılığı çok net olarak ortaya koymaktadır. “Demokratikleşme Paketi”nin açıklanacağı toplantıya Özgür Gündem, Evrensel, İMC TV, Sol, Birgün, Aydınlık, , Sözcü, Yeniçağ gibi gazete ve televizyonlar için “yer darlığı” gerekçesi ise çok anlamlıdır.

Bu bağlamda;

1- Söz konusu gazete ve televizyon kanallarının toplantı salonunda yer darlığı olduğu için davet edilmediği ileri sürülmektedir. Yer darlığının sadece hükümetinizi eleştiren yayınlar için geçerli olmasını nasıl açıklıyorsunuz?
2- Toplantı yapılan mekânda basın mensuplarının oturduğu bölümde kaç boş yer olmuştur? Ek sandalye/koltuk konabilecek yer olmuş mudur, olmamış mıdır?
3- Türkiye açısından bu kadar önemli olan bir paketi açıkladığınız salonda, bazı gazetecilerin alınmamasına sebep olacak kadar yer darlığı olacaksa, neden daha geniş bir salonda toplantıyı gerçekleştirmediniz?
4- “Demokratikleşme Paketi”ni açıklayacağınız toplantıda böylesi bir antidemokratik uygulamanın yapılması, paketin ruhunu da ortaya koymuyor mu?
5- Toplantılarınızı izleyecek basın mensupları için belirlenen yerler, hangi sıralamaya göre dağıtılmaktadır?
6- “Demokratikleşme paketi”ni son derece antidemokratik bir yöntemle, herkesten gizli tutarak ve hiçbir kesimin görüşünü almayarak hazırlamanıza, basına uyguladığınız bu ambargoyu da ekleyince, demokrasi anlayışınızı herhangi bir kategoriye koymamız imkansız hale gelmektedir. Demokrasiden tam olarak ne anladığınızı, basına uygulanan söz konusu ambargo ve “demokratikleşme paketinin” hazırlanma biçimi bağlamında açıklar mısınız?
7- “Demokratikleşme paketi”nize yönelik eleştirileri dinleyip taleplere göre revize edecek misiniz?
8- Paketinizdeki eksikliklere dair soru sorabilecek tüm basın mensuplarına ambargo uygulamanız, pakete dair herhangi bir eleştiriye tahammül etmemenizden mi kaynaklanmaktadır?

    Pazartesi, 30 Eylül 2013 14:07

Bağlantılı Konular