"Roman yurttaşlara istihdam konusunda pozitif ayrımcılık yapılması düşünülmekte midir?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasın arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

Hayatın hemen her alanında ayrımcı uygulamalarla karşı karşıya kalan Romanlara yönelik ırkçı tepkilerin giderek yayıldığını endişeyle izlemekteyiz. Basına da yansıdığı üzere Bursa Valiliği, TBMM’ye gönderdiği bir yazıda Roman asıllı yurttaşlarla ilgili ayrımcı bir dil kullanmış, Bursa’daki Ebu İshak ve Selimzade mahallelerinde yaşayan Romanların uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yankesicilik, kapkaç, gasp gibi suçları işleyerek yaşamlarını sürdürdükleri ileri sürülmüştür. Valilik tarafından TBMM’ye gönderilen söz konusu yazı, Roman yurttaşlarla ilgili ırkçı, ayrımcı yaklaşımın devlet kurumlarında da alenen gösterdiğini ortaya koymuştur. Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları raporlamalara göre yine Bursa’nı İznik İlçesi’nde 8 Eylül 2013 tarihinde gerçekleşen adli bir olaydan sonra 2 bin kişilik ırkçı grup, olayın taraflarından biri Roman olduğu için, Roman yurttaşların yaşadığı mahalle ve işyerlerini basmış, daha sonra da ilçede Romanlara yönelik ırkçı uygulamalar gerçekleşmiştir. Halihazırda İznik’de Roman yurttaşların mahallerinden çıkamadıkları, temel gıda malzemesi dahi temin etmekte güçlük çektikleri, esnafın kendilerine satış yapmadığı, işverenlerin Romanlara iş vermedikleri ileri sürülmektedir. Öte yandan kentsel dönüşüm projeleri dolayısıyla on bini aşkın Roman yurttaşın yerinden edildiği; gittikleri başka yerleşim bölgelerinde de ayrımcı, ırkçı tepkilere maruz kaldıkları kamuoyunun bilgisi dâhilindedir. Benzer bir biçimde Çanakkale’deki Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nda Roman çocuklarının ayrı sınıflarda toplanarak diğer çocuklardan ayrıştırıldıkları basına yansıyan iddialar arasındadır. Söz konusu iddiaların derhal araştırılması ve bu tür ırkçı uygulamalara sebep olanların adli ve idari cezalara çarptırılması şarttır. Irkçılığa müsamaha gösteren kim varsa, bu suçun iştirakçisidir. Irkçılık ve nefret söylemine son vermek için hükümetin seçim öncesi hamasi nutuklar yerine birleştirici, önyargıları kırıcı, kişilerin etnik veya dini kökenlerinin yurttaşlık hakları konusunda kimseye öncelik veya sonralık vermediğini toplumun tüm kesimlerine çeşitli kanallar üzerinden hatırlatması, temel vazifelerinden biridir. Diğer yandan, Roman yurttaşların sosyo-ekonomik durumlarının incelenmesi, istihdamlarının sağlanması ve çocuklarının eğitimi konusunda kendilerine her türlü pozitif ayrımcılığın yapılması gerekmektedir. Eğer bir “Roman açılımı” olacaksa, bu işe somut adımlarla başlamak ve Romanlara yönelik ırkçı önyargıları besleyecek uygulamaları yasaklamak şarttır.

Bu bağlamda;

1- Bursa Valiliğinin TBMM’ye gönderdiği ve Bursa’daki tüm Roman yurttaşları zan altında bırakan ırkçı/ayrımcı ifadelerin yer aldığı yazıyla ilgili olarak Bursa Valisini görevden alacak mısınız?
2- Çanakkale’deki Mustafa Kemal İlköğretim Okulu’nda Roman çocuklarının ayrı bir sınıfta toplandıkları doğru mudur? Doğruysa, bu uygulamayı başlatan okul müdürü ve İl Milli Eğitim Müdürü görevden alınacak mı?
3- İznik’te, 8 Eylül’deki hadiseyle ilgili olarak kaç kişi gözaltına alınmıştır? Gözaltına alınanlar içinde kaç Roman yurttaş bulunmaktadır? Hangi gerekçeyle gözaltına alınmışlardır?
4- İznik’teki Roman yurttaşlara, ilçede uygulanan ırkçı muamelenin önlenmesi için ne yapacaksınız? İznik’teki Roman mahallerinde yaşananları bizzat ziyaret edip sorunları tespit etmeyi düşünüyor musunuz?
5- Romanlara yönelik ayrımcı, ırkçı önyargıların giderilmesi konusunda eğitim kurumlarında herhangi bir çalışma yapılması düşünülmekte midir?
6- Roman yurttaşlara istihdam konusunda pozitif ayrımcılık yapılması düşünülmekte midir?

    Perşembe, 26 Eylül 2013 14:47

Bağlantılı Konular