Sezgin Tanrıkulu’ndan Başbakana demokrasi soruları

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“ Türkiye Cumhuriyeti Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasın arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- AKP Hükümetinin Türkiye’de uygulanan yüzde 10 seçim barajının kaldırılmasıyla ilgili bir çalışması var mıdır? Varsa seçim barajı yüzde kaç olacaktır?
2- Milletvekillerini halkın seçmesi için herhangi bir çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa nasıl bir çalışma yapılmaktadır?
3- Düşüncenin, ifade ve inanç özgürlüğünün güvence altına alınmasıyla ilgili bir yapılmış bir çalışma var mıdır? Varsa bu çalışmanın içeriği nedir?
4- Toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğünün güçlendirilmesiyle ilgili yapılmış herhangi bir çalışma var mıdır?
5- Din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması konusunda hangi çalışmalar yapılmaktadır?
6- Demokrasi ve insan hakları ihlallerini engellemek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
7- Basın özgürlüğünün sağlanması konusunda hangi çalışmalar yapılmaktadır?
8- Tutuklu siyasetçi, bilim adamı, gazeteci ve öğrenci ayıbına son verilmesi için yapılan yasal bir çalışma var mıdır?
9- Özel yetkili mahkemeler kaldırılacak mıdır? Kaldırılacaksa bununla ilgili yasal çalışmalar ne zaman başlayacaktır?
10- Özel yetkili mahkemelerin 2005 yılından bu yana verdikleri kararlar için yeniden yargılama yolunu açılmasıyla ilgili yasal bir çalışma var mıdır?
11- Tutuklu Milletvekilleri ile ilgili bir düzenleme yapılacak mıdır? Yapılacaksa nasıl bir düzenleme yapılacaktır?
12- Faili meçhul cinayetler, yargısız infazlar ve zaman aşımı konuları ile ilgili hangi çalışmalar yapılmaktadır?
13- Yasadışı dinlemelerin önüne geçmek için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?
14- Uludere-Roboski Katliamının sorumlusu ya da sorumluları kimlerdir? Bu kişiler yargılanıp hesap verecek midir?
15- Diyarbakır Cezaevi, demokrasi müzesine dönüştürülecek midir?
16- Mayınlı arazilerin temizlenip, topraksız köylüye verilmesi için yapılan bir çalışma var mıdır?
17- Nevruz Bayramı’nın resmi bayram olması için yapılan bir çalışma var mıdır?”
18- Toplumsal yaşamın bütün alanlarında tüm yurttaşların eşit özgürlüklere sahip olması için ne tür çalışmalar yapılmaktadır?”

    Cuma, 27 Eylül 2013 10:36

Bağlantılı Konular