"25 Eylül tarihi itibariyle Gezi Parkı Protestoları’na katıldıkları için haklarında soruşturma açılan öğretmenlerin sayısı nedir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- Gezi  Parkı Protestolarına katılıp katılmadıklarını tespit etmek için öğretmenlerin, Milli Eğitim Bakanlığı Müfettişleri tarafından soruşturuldukları  doğru mudur?
2- Böyle bir soruşturma talimatını Milli Eğitim Bakanı mı vermiştir? Soruşturma talimatı yazılı olarak hangi makamlar tarafından imzalanmıştır?
3- Soruşturmanın özellikle Alevi öğretmenler üzerinde yoğunlaştırıldığı iddiası doğru mudur?
4- Soruşturmalar sırasında öğretmenlere Mezhepleri ile ilgili sorular yöneltildiği ve ‘’Alevi misin ‘’ sorusunun yöneltildiği iddiası doğru mudur?
5- İzmir ve Konya’da Gezi Parkı Protestoları’na destek verdikleri gerekçesiyle 13 öğretmen hakkında soruşturma açıldığı doğru mudur?
6- 25 Eylül tarihi itibariyle Gezi Parkı Protestoları’na katıldıkları için haklarında soruşturma açılan öğretmenlerin sayısı nedir?
7- Soruşturmalar sırasında kaç öğretmen görevden uzaklaştırılmış ve disiplin cezası almıştır?
8- Öğretmenler hakkında açılan soruşturmalar hangi hukuki gerekçelere dayanmaktadır?
9- Milli Eğitim Bakanlığı, bu tür soruşturmalarla Gezi Parkı Protestolarına katılan öğretmenler ve aslında tüm öğretmenler üzerinde gizli bir psikolojik olarak sindirme uygulaması mı başlatmıştır?
10- Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenler arasında mezhep, inanç ayrımı yaparak ve kışkırtarak; hem Anayasa hem de Uluslararası İnsan Hakları Sözleşme ve Anlaşmaları açısından ırkçılık, bölücülük ve Anayasal Hakları hiçe sayma suçlarını oluşturan soruşturmaları derhal durduracak mıdır?

    Salı, 24 Eylül 2013 11:57

Bağlantılı Konular