"Eş evde mi otursun, çalışmasın mı, eşine iş vermek suç mu?"

Genel Başkan Yardımcısı  Erdoğan Toprak, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir  önerge vererek konuyla ilgili sorularının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik  tarafından yanıtlanmasını istedi.

Genel Başkan Yardımcısı  Erdoğan Toprak’ın soru önergesi şöyle:

“Plan ve Bütçe Alt Komisyonunda Gelir vergisi Kanunu ile ilgili görüşülen yasa tasarısında yapılacak bir düzenlemeye göre; bir takım meslek gruplarında eşine ait iş yerinde çalışanlara ödenen ücretler, gider olarak indirilmeyecek.

Bu sebeple:
1- Bireyin eşine ait işlerinde çalışması ve karşılığında ücret almasının sakıncası nedir?
2- Ödenen ücret vergiye tabi tutulmasına rağmen, vergi kaybı söz konusu mudur?
3- Serbest meslek kazancı elde edenlerin eşlerine ücret ödemeleri ve deftere gider olarak kaydedilmesi kabul ediliyor iken, ticari kazanç olarak kabul edilen meslek gruplarında bu durumun söz konusu olmamasının gerekçesi nedir?”

Anahtar Kelimeler
    Perşembe, 19 Eylül 2013 19:16

Bağlantılı Konular