Engin Altay’dan Milli Eğitim Bakanı’na sorular

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay Milli Eğitim Bakanı Nabi AVCI tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na iki ayrı soru önergesi sundu.

Altay’ın soru önergeleri şöyle:

“Her ortamda eğitime daha fazla kaynak aktardığınız, cumhuriyet tarihinin en büyük eğitim bütçelerini ayırdığınız, hatta bu zamana kadar yapılan dersliklerden daha fazla derslik yaptığınızı gerek başbakan gerekse milli eğitim bakanları olarak söylemektesiniz. Ancak gelinen noktada 5 yaşındaki çocukların sabah 07.20 de ders başı yaptığı, 13 yaşındaki çocukların 20.40 da ders çıkışı yaptığı bir sistem vardır.

1.      İktidarınız döneminde öğrenci sayılarında ki artış eğitim bütçelerinizi zorlayacak derecede midir? Okulların alt yapısı, donanım sorunları neden çözülememektedir? Bütçeniz yetersiz midir?

2.      Bakanlığınız bütçe yılı hedefleri, kalkınma planları, orta vadeli programlarda ve üyesi olduğumuz OECD ülkelerinde sınıf mevcutları 24-30 iken hangi gerekçelerle ortaöğretim kurumları yönetmeliğinde sınıf mevcutlarını 34’e yükselttiniz?

3.      Derslik, bina sorunu var ise yaptığınızı iddia ettiğiniz dersliklere ne olmuştur? Öğrenci sayılarında son iki yılda çok büyük artışlar mı yaşanmıştır?

4.      Büyükşehirler başta olmak üzere ders saatlerinin 07.20 de başlaması, akşam çıkışların 20.40’lara kadar uzaması hangi bilimsel yaklaşımla ve pedagojik gerekçelerle açıklanabilir? 5-18 yaş öğrenci gruplarının biyolojik saat ölçümlerini içeren bir rapor Bakanlığınızda var mıdır?

5.       2003-2013 yılları itibariyle 10 yıllık dönemde tüm eğitim kademelerinde ve illere göre ikili eğitim sayıları kaçtır? Normal tekli eğitime geçebilmek kademeler itibariyle için kaç dersliğe ihtiyacınız vardır? Bunun maliyeti nedir?

6.      Ortaöğretim kurumları bütçelerinizin okul türlerine göre dağılımı ( genel müdürlükler itibariyle) nedir?

7.      Derslik ihtiyacının had safhaya ulaştığı bu sistemde mescitleri nerelere açacaksınız?”

“Planlaması ve işlerliği tartışılmadan ve alelacele bir şekilde çıkarılan 6287 sayılı yasa ile geçilen 4+4+4 sisteminin sonucunda sınıf öğretmenliği fazlalığı ortaya çıkmıştır. Oysa yasa yürürlüğe girmeden önce sınıf öğretmeni açığı bilinen bir gerçekti. Ortaya çıkan durumu telafi edebilmek adına hiçbir alt yapısı ve bilimsel tutarlılığı olmayan bir şekilde eğitim verilmeden 8292 sınıf öğretmeni Zihinsel Engelliler ve Teknoloji Tasarım öğretmenliğine, 2000 kişi de resim öğretmenliğine geçiş yapmıştır. Diğer branşlarla birlikte toplam 22000 öğretmenimiz alan değiştirdi. Bakanlığınızın yaptığı bu hukuk dışı yöntem nedeniyle açılan davalar sonucu Danıştay 12.04.2013 ve 19.04.2013 tarihli kararları ile Zihinsel Engelliler ve Teknoloji Tasarım öğretmenliği branşa atamalarının il içi atamalarının yürütmesini durdurmuş buna istinaden Talim Terbiye Kurulunuzun 12.09.2012 tarih ve 5110 sayılı görüşü de iptal edilmiştir.

Bakanlığınız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğünün 14.08.2013 tarihli ve 2082209 sayılı yazısı ile bu branşlara geçen öğretmenlerin önceki branş ve görev yerlerine döndürülmesi istenmektedir. Ancak 1 yıl önceki norm kadrolar ortada yoktur ve 8292 kişi yer değiştirmiştir. Bunun maddi manevi boyutu da vardır.

1.       Yargı kararı sonucu ortaya çıkan kaosun sorumlusu kimdir? Genelgeniz sonucu çıkılan duyuruyla branşını değiştiren ve bakanlığınızca yerleri değiştirilen öğretmenler midir?

2.       Sorunu çözme adına Bakanlığınızın yeni bir sertifika programı ile 540 saatlik bir hizmet içi eğitimle ya da öğretmenliğe esas atama kararı olan Talim Terbiye Kurulu’nun 80 sayılı kararında bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz?

3.       İl içi atamaların iptali çıkacak emsal kararlar sonucu, özür gurubu ve il dışı atamalarda da aynı iptalin yaşanacağı düşünülürse bu kadar öğretmenin yer değişikliği sonucu oluşan durumu telafi edici bir önlem alacak mısınız?

4.       Öğretmenlerimizin eski görev yerlerindeki norm kadronun en azından şu anki kurum ve okullardaki kadroları ile kullanabilmeleri ve norm muafiyeti getirilmesi konusunda bir çalışma yapacak mısınız?

5.       Bu süreçte açık kusuru bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüklerinin sorumluları hakkında bir soruşturma, inceleme yaptıracak mısınız?

6.       Teknoloji Tasarım dersine bir yıl önce branş değişikliğiyle atama yaptırdığınız halde bu yıl da teknoloji tasarım dersleri öğretmenlerinin norm fazlası ( ders saatlerinin azaltılması) haline getirilmesi gibi plansız, programsız ve günübirlik politikaların sorumlusu kimlerdir? Bu süreci iyi yönettiğinizi düşünüyor musunuz?”

    Çarşamba, 18 Eylül 2013 14:04

Bağlantılı Konular