"Türkiye’de internet server ağlarının çocuk pornosuna ilişkin imaj ve videoları servis ettiği doğru mudur?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- Türkiye’de internet server ağlarının çocuk pornosuna ilişkin imaj ve videoları servis ettiği doğru mudur?
2- DNS ayarlarının değiştirilmesi yolu ile Türkiye’deki  internet servis sağlayıcıların çocuk pornografisine gizli bir geçit sağladığı doğru mudur?
3- Türkiye’de internet üzerinden çocuk pornografisine ait imaj ve videoları satın alan kişiler takip edilmekte midir?
4- Türkiye’de kredi kartı kullanarak çocuk pornografik sitelerine üye olan kişiler takip edilmekte midir? 2011 ve 2012 yıllarında haklarında yasal takip yapılan kişilerin sayıları nedir?
5- Türkiye’de gizli düğme tipi olarak adlandırılan  kameraların internet sitelerinde dahi satıldığı doğru mudur?
6- Türk Telekom ve Türksat şirketlerinin sağladıkları internet hizmetlerinde çocuk pornosuna dair yasaklayıcı tedbirler uygulamadıkları doğru mudur?
7- Türkiye’de çocuk pornografisine karşı uygulanan yaptırımlar nelerdir?
8- Türkiye’de son beş yıl içerisinde polis ve mahkeme kayıtlarına geçen çocuk pornosu ile ilgili vakalar bulunmakta mıdır? Bulunmaktaysa sayıları nedir?
9- Türkiye’de halen pornografik sitelere kredi kartı kullanarak üye olunabildiği doğru mudur?
10- 2011 ve 2012 yıllarında Türkiye’de pornografik sitelere kredi kartlarıyla yapılan harcamalar tutarı ne kadardır?
11- Bu durumun önlenmesi için hükümetiniz tarafından Bankalar, Bankacılık ile ilgili gerekli düzenlemeler hayata bir an önce geçirilecek midir?

    Pazartesi, 16 Eylül 2013 15:22

Bağlantılı Konular