"YÖK’ün baskıcı, otoriter ve akademik özgürlüğe müdahaleci tutumunu onaylıyor musunuz?"

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın Başbakan  Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“58. Hükümet Acil Eylem Planında “Üniversitelerin idari ve akademik özerkliğe kavuşmaları sağlanacak ve Yüksek Öğretim Kurumu yeniden yapılandırılacaktır”. Hükümet programında ise “Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK), üniversiteler arasında koordinasyon sağlayan, standartlar belirleyen bir yapıya kavuşturulacak; üniversiteler idari ve akademik özerkliği olan, öğretim elemanları ve öğrencilerin serbestçe bilimsel faaliyette bulunduğu, araştırma ve öğretim kurumları düzeyine çıkarılacaktır.  Üniversiteler, her çeşit düşüncenin demokratik bir ortamda, hoşgörü içinde öğretilip tartışıldığı, yasakların ve sınırlamaların olmadığı özgür bir foruma dönüştürülecektir.” Daha sonraki 59 ve 60 ve 61. Hükümetlerinizde bu söylem devam edegelmiştir.

Kamuoyunun ve toplumun çok geniş kesimleri YÖK gibi askeri darbe ürünü bir kurumdan rahatsızdır. YÖK’ün üniversitelerin ders içeriklerine kadar müdahale etmesi, akademik yerleştirmeler ve yükseltmelerdeki hükümetinize yönelik taraftar yapısı akademik özerkliğe büyük darbe vurmaktadır.

En son 15.08.2013 tarihinde alınan İlahiyat Fakültelerinin ders içeriklerinin YÖK tarafından değiştirilmesi salt bir müfredat değişikliğinin ötesinde bir anlayışı taşımaktadır.

1- İlahiyat Fakültelerinin ders içeriklerinin YÖK tarafından değiştirilmesi belirlenmesi akademik özgürlükle bağdaşmakta mıdır?
2- Felsefe grubu derslerinin İslami bilimleri her yönüyle öğreten akademik bir kurumdan kaldırmanın amacı nedir? Bilimsel düşünce İslam felsefesi ile çakışmakta mıdır? Bu zamana kadar sürdürülen eğitim programlarında yer alan bilimsel araştırma yöntemleri ve felsefe derslerinin olumsuz bir sonucu olmuş mudur? Bu konuda yapılmış bir araştırma var mıdır? Felsefenin, öğrencilerin kafalarının karışmasına neden olduğu gerekçesi doğru mudur?
3- Yapılan düzenlemeyle önemli sayıda bilim insanı ve din adamı tarafından İslam eğitiminde 500 yıl önceye dönüldüğü söylemleri karşısında bir açıklamanız ve gerekçenizi kamuoyu ile paylaşacak mısınız?
4- Her türlü darbeye karşı olduğunuz söylemini yenilemenize rağmen 12 Eylül ürünü YÖK’ü neden kaldırmıyor musunuz? YÖK’ün baskıcı, otoriter ve akademik özgürlüğe müdahaleci tutumunu onaylıyor musunuz?”

    Cumartesi, 14 Eylül 2013 14:01

Bağlantılı Konular