"Üniversite öğrencileri üzerinde korkutma girişimlerinde bulunarak yüksek öğretim gençliğine sağlanabilecek faydalar nelerdir?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

1- İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesi’nde öğretim gören öğrencilerin, bildiri dağıttıkları, afiş astıkları ve pankart açtıkları için disiplin cezaları verilerek, okullarından uzaklaştırıldıkları, haklarında soruşturmalar açıldığı iddiaları doğru mudur?

2- Türkiye’ye yerleştirilen Patriot Hava Savunma Silah Sistemleri için seçim sandıkları oluşturarak, üniversite öğrencilerinin görüşlerini demokratik teamüllerde oylamaya açtıkları için uyarı dahi verilmeden 8 (sekiz) öğrenci hakkında soruşturma açıldığı iddiası doğru mudur? Soruşturma açılan üniversite öğrencilerine kendilerini sözlü veya yazılı olarak savunma hakları verilmiş midir? Öğrencilere verilen cezalar hangi suçu alenen işledikleri için verilmiştir?

3- Üniversite öğrencilerinin insan ve vatandaş olma sorumluluk ve görevlerinden birisi olan düşünce ve ifade özgürlüklerini ortaya koyma haklarını kullanmalarından ileri gelen eylemlerinden dolayı cezalandırılmaları hangi temel hukuk ilkelerine uygundur?

4- 18 Aralık 2012 tarihinde ODTÜ öğrencilerinin,  şimdiden tarihe onur ve büyük mücadele günü olarak geçen gösterilerine destek vermek için İstanbul Üniversitesi Avcılar Yerleşkesinde afiş açan 8 (sekiz) üniversite öğrencisi hakkında  toplam 48 ay okuldan uzaklaştırma cezası verildiği doğru mudur? Uzaklaştırma cezaları hangi gerekçelerle verilmiştir? Ceza verilen öğrencilere kendilerini sözlü veya yazılı olarak savunma hakları verilmiş midir?

5- Türkiye’de üniversite öğrencileri üzerinde tahakküm oluşturarak, yıldırma ve korkutma girişimlerinde bulunarak yüksek öğretim gençliğine sağlanabilecek faydalar nelerdir?

6- 26 Aralık 1995′te Manisa’da, çoğu lise öğrencisi olan 16 genç vatandaşımız hakkında sadece, bir tren vagonuna Parasız Eğitime Hayır yazısı yazdılar diye başlatılan linç kampanyası sonucu tüm ülkemizin  derin bir travma  geçirmesine ve uluslararası  alanlarda ülkemiz itibarı açısından hala kapanmayan bir yara  almasına neden olan Manisalı Gençler Vakası benzeri olayların tekrar tekrar yaşanmasını, tarihten ders almanın doğru sonuçlar doğuracağından hareketle, hükümet olarak ne zaman durduracaksınız?

7- Hükümet olarak, üniversite gençliğinin kendini ifade etme, algıladıkları sorunları tartışma zeminlerinde ülke yararına çözme isteklerini kaba güç ve haksız cezalarla baskılamanın aslında sadece ülkemizin temel enerjisini oluşturan gençleri değil beraberinde ülkemizi ve tüm yurttaşlarımızı da cezalandırmak olduğunu ne zaman fark edeceksiniz?

    Cumartesi, 14 Eylül 2013 10:31

Bağlantılı Konular