"AKP demokratikleşme sınavında kalmıştır."

"AKP demokrasiyi ambalajlamaktan vazgeçip gerçek demokrasi konusunda partimizin attığı adımlara destek vermelidir.”

Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, AKP’nin açıklayacağı demokrasi paketinin ülkenin sorunlarına çözüm üretmeyeceğini belirterek, “AKP samimi ise bizim Türkiye’de gerçek demokrasiyi mümkün kılacak yasa önerilerimizi kabul etmelidir” dedi.

Erdoğan Toprak açıklamasında şunlara dikkat çekti: “Türkiye giderek demokratik dünyadan kopuyor. Avrupa Birliği sürecinde 50 yıl geride kalmasına rağmen AKP iktidarı döneminde AB adeta rafa kaldırılmıştır. AB’yi yok sayıp El Kaide ile işbirliğine giden bir partiden demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda adım atmasını beklemek gerçekçi değildir. AKP demokratikleşme sınavında kalmıştır. Çünkü AKP, Cumhuriyet Halk Partisi’nin anti-demokratik ve darbe yasalarının kaldırılmasına dönük hiçbir kanun teklifini kabul etmemiş, ülkemizin demokratikleşmesi için verdiğimiz bütün kanun tekliflerini reddedilmiştir.

Ülkemizde demokratikleşmenin önündeki engeller bellidir. Bu konuda atılması gereken adımlar bellidir. Ülkenin gerçeklerini yok sayıp kendi isteklerine göre bir demokrasi paketi çıkarmak halkı kandırmaktan başka bir anlam ifade etmeyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak; % 10 seçim barajı kalkmadan, düşünce ve ifade özgürlüğü güvence altına alınmadan; toplantı, gösteri ve örgütlenme özgürlüğü geliştirilmeden; din ve vicdan özgürlüğü korunmadan ve her inanca eşit imkan tanınmadan; basın özgürlüğü sağlanmadan, tutuklu milletvekili, öğrenci ve gazeteci ayıbına son verilmeden; Özel Yetkili Mahkemeler kaldırılmadan, yeniden yargılama yolu açılmadan, faili meçhul cinayetler çözülmeden, Nevruz resmi bayram yapılmadan, Uludere katliamı aydınlatılmadan, Diyarbakır’a cezaevi müze yapılmadan, mayınlı araziler temizlenip köylülere verilmeden gerçek bir demokrasinin kurulamayacağına inanıyor ve savunuyoruz. Eğer AKP samimi ise gelsin bu konularda verdiğimiz kanun tekliflerini TBMM’den geçirsin ve ülke rahat bir nefes alsın. AKP demokrasiyi ambalajlamaktan vazgeçip gerçek demokrasi konusunda partimizin attığı adımlara destek vermelidir.”

    Cuma, 13 Eylül 2013 11:05

Bağlantılı Konular