"Bakanlar hakkında şu ana kadar savcılıklara verilmiş ve benzer bir gerekçeyle işleme konmamış kaç dilekçe bulunmaktadır?"

Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun  Adalet Bakanı Sadullah ERGİN tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na sunduğu soru önergesi şöyle:

“1 Mayıs kutlamaları sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle ağır yaralanan Dilan Alp’in avukatlarının İçişleri Bakanı Sayın Muammer Güler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçe işleme konmamıştır. Alp’in avukatları, savcının “Anayasa’nın 100. ve TBMM içtüzüğünün 107. Maddesine göre, TBMM üye tamsayısının 1/10 çoğunluğunun önerge vermesini gerektirdiği ve bunun Meclis’te kabul edilmesinin gerekli olduğu” gerekçesiyle dilekçeyi işleme koymadığını kamuoyuyla paylaşmışlardır. Savcılığın İçişleri Bakanı hakkında verilen dilekçeyi herhangi bir gerekçeyle işleme koymaması, bakanlar hakkında adli yollarla yapılan tüm şikayetlerin hükümsüz kalmasına kapıyı aralamıştır. Söz konusu uygulama, bakanların hiçbir hukukî müeyyideye tabi kalmadan, her türlü cezadan peşinen muaf kılınması ihtimalini de beraberinde getirmektedir ki, böylesine bir uygulama tam anlamıyla bir hukuk skandalıdır.

Bu bağlamda:
1- İçişleri Bakanı aleyhinde savcılığa yapılan suç duyurusu dilekçesinin işleme konmamasının hukuki bir dayanağı var mıdır?
2- Dilan Alp’in ağır yaralanmasına neden olan orantısız güç kullanımının sorumlusu, kolluk güçlerinin bünyesinde bulunduğu İçişleri Bakanlığı ve dolayısıyla Sayın Muammer Güler olduğu halde, savcılığın mağdur avukatları tarafından iletilen dilekçeyi dikkate almaması, sorumluların muhtemel bir cezadan muaf tutulması anlamına gelmiyor mu?
3- Bakanlar hakkında şu ana kadar savcılıklara verilmiş ve benzer bir gerekçeyle işleme konmamış kaç dilekçe bulunmaktadır?
4- Alp ailesinin, yaşadıklarının sorumlusu olarak gördükleri İçişleri Bakanı’nın söz konusu olaydaki sorumluluğunun ortaya çıkarılması hangi yolla mümkün olacaktır?”

    Pazar, 08 Eylül 2013 19:48

Bağlantılı Konular