"Hükümetiniz üyeleri, kendi akrabaları, hısımları, eş ve dostları için kanunlar, kararnameler mi çıkarmaktadırlar?"

Tanrıkulu’nun soru önergesi şöyle:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını arz ederim.

Dr. M. Sezgin Tanrıkulu
İstanbul Milletvekili

1- YÖK’ün yabancı lise mezunlarına sınavsız üniversite uygulamasının ardından, Bakanlar Kurulu’ndan ücretsiz üniversite kararı alındığı;  düzenlemeden ilk yararlanan öğrencilerden Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kayıt yaptıran Necla Bozdağ’ın Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir Bozdağ’ın akrabası olduğu iddiası doğru mudur?
2- Yıldırım Beyazıt Üniversitesi’nin yayımladığı “2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Lisans Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti Miktarları” tablosuna göre, Necla Bozdağ’ın okuyacağı Tıp Fakültesi’nin ücreti yıllık 15 bin TL. 6 yıllık tıp öğreniminin toplam ücreti 90 bin TL. olduğu dikkate alındığında, YÖK kararı ile üniversite sınavına girmeden Tıp Fakültesi’ne giren Necla Bozdağ’ın, Bakanlar Kurulu kararı ile de 90 bin TL ödemekten kurtarıldığı doğru mudur?
3- Hükümetiniz üyeleri, kendi akrabaları, hısımları, eş ve dostları için kanunlar, kararnameler  mi çıkarmaktadırlar?
4- Yüzbinlerce gencimizin sınavdan sınava koşarak, ter döktüğü ülkemizde Türkiye halkını temsil eden hükümet üyelerinin kendi hısım, akraba, eş ve dostları için kanunlar çıkarmaları, kararnameler oluşturmaları, adalet, hak ve hukuk ile uzlaşmakta mıdır? Hükümetinizin bu uygulamaları yüzbinlerce gencimize yapılan büyük bir haksızlık değil midir?
5- Hükümetiniz ve YÖK bu tek taraflı, haksız uygulamadan bir an önce vazgeçecek midir? Yapılan bu uygulama ile ilgili olarak yasal bir işlem başlatılacak mıdır?”

    Pazartesi, 09 Eylül 2013 19:42

Bağlantılı Konular